Farmakologia

Fenazolina – zastosowanie, dawkowanie, skutki niepożądane. Co warto wiedzieć o tym leku?

Fenazolina – zastosowanie, dawkowanie, skutki niepożądane. Co warto wiedzieć o tym leku?

Fenazolina to lek wykorzystywany w przypadku wystąpienia stanów alergicznych o wysokim nasileniu. Podaje się go w formie roztworu do wstrzykiwań. Zobacz, co jeszcze warto wiedzieć o tym leku!

Fenazolina jest lekiem przeciwhistaminowym, który ma również działanie przeciwarytmiczne. Zawiera on antazolinę. Lek wykorzystywany jest przy wspomaganiu działania adrenaliny podczas ostrych stanów alergicznych oraz w leczeniu napadów zaburzeń rytmu serca pochodzenia nadkomorowego, gdy standardowe leczenie nie przynosi rezultatu. Fenazolina oddziałuje na ośrodkowy układ nerwowy.

Fenazolina – działanie

Fenazolina to lek I generacji, który blokuje konkurencyjnie receptor histaminowy H1. Lek ma działanie ośrodkowo hamujące oraz chalinotyczne. Jego składnik hamuje objawy alergii, szczególnie te, które związane są z uwalnianiem histaminy. U pacjentów z częstoskurczem i  z trzepotaniem lub migotaniem przedsionków wpływa na poprawę przewodzenia przedsionkowo-komorowego poprzez przyspieszenie częstości rytmu komorowego. Podawany dożylnie bardzo szybko przenika barierę łożyska oraz krew-mózg. Lek wydalany jest głównie z moczem.

Fenazolina – dawkowanie

Lek musi być używany zgodnie z zaleceniami farmaceuty lub lekarza, jeżeli wystąpią jakiekolwiek wątpliwości, to należy się z nimi skontaktować. Oto zalecane dawkowanie:

 • odczyny alergiczne u dorosłych – 200–300 mg na dobę;
 • przy napadzie migotania przedsionków – dożylnie 100–300 mg, większe dawki stosowane są w warunkach OIOM, leczenie należy przerwać po uzyskaniu rytmu zatokowego.
 • młodzież w wieku powyżej lat 12 – 50–100 mg domięśniowo.

Fenazolina – przeciwwskazania oraz ostrzeżenia

Leku nie należy podawać w przypadku nadwrażliwości na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy go również podawać osobom cierpiącym na jaskrę oraz dzieciom poniżej 12. roku życia.

U pacjentów cierpiących na padaczkę nie należy podawać antazoliny, ponieważ może ona wywołać drgawki. Ostrożność trzeba zachować także u pacjentów:

 • z nadciśnieniem tętniczym;
 • z utrwalonymi zaburzeniami rytmu serca;
 • z cukrzycą;
 • z nadczynnością tarczycy;
 • z przerostem gruczołu krokowego.

Trzeba unikać podawania leku, kiedy pacjent jest leczony:

 • z użyciem inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO);
 • lekami działającymi cholinolitycznie.

Przy stosowaniu jednocześnie antazoliny i leków hamujących ośrodkowy układ nerwowy może dojść do zsumowania ich działania, a w efekcie do niebezpiecznych objawów. W leku znajduje się mniej niż 1 mmol sodu na 2 ml roztworu, dlatego uznaje się go za wolnego od tej substancji.

Fenazolina – ciąża

W czasie trwania ciąży leku można używać tylko w wypadku, gdy korzyść dla matki jest większa niż potencjalne zagrożenie dla płodu. Nie ma informacji o tym, czy lek przenika do mleka kobiecego, dlatego przeciwwskazane jest stosowanie go w czasie karmienia piersią.

Fenazolina – prowadzenie pojazdów

Lek może mieć wpływ na prowadzenie pojazdów oraz obsługę maszyn, dlatego w czasie jego przyjmowania nie powinno się wykonywać powyższych czynności.

Fenazolina – skutki uboczne

Antazolina może wywoływać skutki uboczne w postaci:

 • zaburzeń żołądkowo-jelitowych;
 • zwiększenia ciśnienia tętniczego oraz zaburzeń rytmu serca;
 • osłabienie;
 • senność;
 • zaburzenia koncentracji;
 • zmęczenie;
 • niepokój.

Stosunkowo rzadko mogą wystąpić:

 • niedokrwistość hemolityczna;
 • hemoglobinuria;
 • ostra niewydolność nerek;
 • otępienie;
 • zaburzenia koordynacji;
 • suchość jamy ustnej;
 • zaburzenia widzenia;
 • trudność przy oddawaniu moczu.

Fenazolina – interakcje z innymi lekami

Fenazolina może wejść w interakcje z innymi pewnymi lekami i wzmocnić toksyczne działanie. Oto te leki:

 • inhibitory MAO;
 • barbiturany;
 • trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne;
 • noradrenalina;
 • adrenalina.

Preparat osłabia działanie:

 • fenytoiny;
 • doustnych leków przeciwzakrzepowych;
 • steroidów.

Ryzyko stosowania leków u pacjenta powinien ocenić lekarz prowadzący leczenie.

Fenazolina – dodatkowe informacje

Lek powinien być przechowywany poza zasięgiem dzieci w temperaturze poniżej 25°C. Przed jego użyciem należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Niewłaściwe stosowanie leku może zagrażać życiu oraz zdrowiu.

Fenazolina to lek często stosowany przy hamowaniu ostrych reakcji alergicznych. Jego użycie powinno być skonsultowane z lekarzem.


Zobacz też:
Archiwum: kwiecień 2022

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *