Choroby

Choroby przewlekłe – wszystko, co musisz o nich wiedzieć. Być może sam na nie cierpisz!

Choroby przewlekłe – wszystko, co musisz o nich wiedzieć. Być może sam na nie cierpisz!

Co to jest choroba przewlekła?

Przewlekłe choroby są, niestety, dość popularne wśród naszego społeczeństwa. Dotykają osoby w każdym wieku i powodują nawet przedwczesną śmierć. Narażeni są zarówno starsi, jak i młodzi ludzie. Dzisiejsza medycyna pozwala jedynie łagodzić objawy i spowalniać ich postępowanie.

Co to jest choroba przewlekła i czym różni się od zwykłej? Schorzenia zaliczają się do tej pierwszej kategorii, gdy ich objawy utrzymują się przynajmniej 3 miesiące. Choroba chroniczna to taka, której objawy mogą też ustępować i często powracać. Na samym początku występuje małe nasilenie symptomów. Choroba rozwija się powoli, ale jest nieuleczalna. Wraz z postępami choroby przewlekłe obniżają sprawność chorego. Mogą pozostawiać różnego rodzaju dysfunkcje lub nawet niepełnosprawność. 

Ryzyko pojawienia się chorób przewlekłych wzrasta drastycznie wraz z wiekiem. Na szczęście, dzięki postępom nowoczesnej medycyny, długie życie z chorobą przewlekłą coraz częściej jest możliwe. 

Choroby przewlekłe – przyczyny

Wiesz już, co to jest choroba przewlekła.Skąd jednak się ona bierze? W wielu przypadkach bardzo ciężko ustalić jej źródło. Istnieją jednak pewne czynniki ryzyka, które zwiększają prawdopodobieństwo pojawienia się takiej choroby. Mogą to być: przewlekłe nadużywanie alkoholu, regularne palenie papierosów, niezdrowa dieta zawierająca dużo soli i tłuszczów nasyconych, minimalna aktywność fizyczna, przewlekły stres, uwarunkowania genetyczne oraz życie w miejscu o wysokim zanieczyszczeniu powietrza. 

Ograniczając te czynniki, możesz znacznie zredukować prawdopodobieństwo pojawienia się u ciebie którejś z tych poważnych chorób. Niestety, nigdy nie ma jednak pewności. Przez ich brak przewidywalności, niezwykle ciężko im skutecznie przeciwdziałać.

Choroby przewlekłe – lista

Wykaz chorób przewlekłych jest bardzo obszerny. Wyróżnia się aż ok. 150 różnych schorzeń tego typu. Śmiertelne najczęściej okazują się choroby układu krążenia. Przedstawiamy listę najczęściej spotykanych chorób przewlekłych.

Niewydolność serca

Jest to stan, przy którym zmniejsza się pojemność minutowa serca. Ta przypadłość może dotyczyć zarówno prawej, jak i lewej komory. Lewokomorowa skutkuje uczuciem napadowej duszności nocnej, spoczynkowej lub wysiłkowej oraz kaszlem. Niewydolność prawokomorowa wiąże się natomiast z obrzękami kostek, zaparciami i brakiem łaknienia.

Nadciśnienie tętnicze

Jest diagnozowane, gdy ciśnienie skurczowe przewyższa 140 mm Hg, a rozkurczowe jest większe niż 90 mm Hg. Ta choroba chroniczna może przebiegać bez żadnych objawów. Czasami objawia się bólem głowy, zaburzeniami snu i łatwym męczeniem się.

Choroba niedokrwienna serca

Choroba niedokrwienia serca to dość szerokie pojęcie, które obejmuje wszystkie możliwe stany niedokrwienia tego narządu. Najczęściej przejawia się bólem odczuwanym wewnątrz klatki piersiowej. Może pojawiać się również ból brzucha i nudności.

Astma

Astma, czyli przewlekłe zapalenie dróg oddechowych. Jest to wyjątkowo nieprzyjemne zaburzenie przepływu powietrza. Zjawisko to wywoływane jest przez skurcz mięśniówki oskrzeli i obrzęk ich błony śluzowej. Do najczęstszych objawów należą: uczucie duszności, kaszel, świszczący oddech i charakterystyczne uczucie ucisku w klatce piersiowej. Istnieją dwa rodzaje tej przewlekłej choroby: astma alergiczna i niealergiczna.

Udar mózgu

To nagłe pojawienie się miejscowych lub ogólnych zaburzeń działania mózgu. Powodem jest zakłócenie przepływu krwi do mózgu. Objawy mogą różnić się, w zależności od tego, gdzie znajduje się ognisko zapalne. Obejmują zazwyczaj: niedowłady, zaburzenia czucia, napady typu padaczkowego, zaburzenia ruchu gałek ocznych oraz niedowidzenie.

Nowotwory

Nowotwory to wyjątkowo obszerna i częsta grupa chorób przewlekłych. Dzieli się je na nowotwory łagodne i złośliwe. Najczęściej spotykane są raki płuc, piersi i jelita grubego. Natomiast śmiertelne okazują się zwykle: rak płuc, jelita i żołądka. Wielu osobom udaje się jednak długo żyć z nowotworami lub znacznie wyeliminować ryzyko ich dalszego postępowania. Mimo to jest to groźna choroba cywilizacyjna.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc

Oznacza trwałe ograniczenie przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Jeżeli na nią chorujesz, prawdopodobnie będziesz doświadczać uciążliwy, przewlekły kaszel, duszności, łatwe i szybkie męczenie się. Często pojawia się po narażeniu na szkodliwe cząsteczki lub gazy. Może być skutkiem nałogowego palenia lub genetycznego niedoboru α1-antytrypsyny.

Osteoporoza

Osteoporoza to przewlekła choroba szkieletu. Wiąże się ona ze zmniejszeniem gęstości mineralnej tkanki kostnej. Mogą więc występować częstsze złamania. Jest to częsta choroba wśród kobiet po menopauzie. Rzadziej obserwowana jest wśród mężczyzn. Osteoporoza wtórna pojawia się na skutek różnych stanów patologicznych i stosowania niektórych leków. 

Cukrzyca

Powszechna choroba chroniczna z rodzaju metabolicznych. Osoby cierpiące na cukrzycę mają podwyższony poziom cukru we krwi. Istnieją dwa podstawowe rodzaje cukrzycy. Typ 1 ma charakter autoimmunologiczny. Częściej spotykany jest jednak typ 2 – powstaje przez czynniki środowiskowe lub genetyczne. Powikłania związane z cukrzycą mogą być bardzo niebezpieczne. Prowadzą do niewydolności oczu, nerek, nerwów, serca i naczyń krwionośnych.

Otyłość

Czyli po prostu nadmiar tkanki tłuszczowej w ciele. Jeżeli Twoje BMI wynosi powyżej 30, zaliczasz się do grona osób dotkniętych otyłością. W zależności od wartości BMI, choroba ta dzieli się na 3 stopnie – im większy, tym groźniejsze mogą być skutki. Otyłości nie wolno bagatelizować jako zwykłej nadwagi. Jest to bardzo poważna przypadłość, która może mieć liczne negatywne skutki dla całego organizmu.

Padaczka

Ta choroba przewlekła dotyka mózg i objawia się napadami padaczkowymi. Może podczas nich dojść nawet do utraty przytomności lub gwałtownych drgawek. Padaczka przejawia się również mniej wyraźnymi objawami, takimi jak utrudniony kontakt z otoczeniem lub drgawki niepołączone z utratą świadomości.

Choroby autoimmunologiczne

Jest to długi wykaz chorób przewlekłych. Ich cechą wspólną jest atakowanie własnych komórek organizmu przez układ odpornościowy. Zalicza się do nich na przykład celiakię, toczeń, stwardnienie rozsiane i wiele innych. Skutki tych chorób mogą być bardzo poważne, ale w wielu przypadkach możliwe jest normalne funkcjonowanie i długie życie. Podstawą sukcesu jest jednak wczesna diagnoza i odpowiednio dobrany sposób leczenia.

Przewlekła choroba nerek

Jeżeli upośledzenie czynności lub budowy nerek utrzymuje się dłużej niż 3 miesiące, może to być właśnie przewlekła choroba nerek. Przyczyną najczęściej bywa nefropatia cukrzycowa. Ta choroba chroniczna posiada pięć odrębnych faz. Przy ostatnim etapie wymagane jest leczenie nerkozastępcze. 

HIV i AIDS

Po zakażeniu wirusem HIV, choroba może przypominać mononukleozę zakaźną. Pierwsza faza rozwoju trwa około dwóch tygodni. Następnie wchodzi się w fazę bezobjawową, która może trwać od 1,5 roku nawet do 15 lat. Później organizm wchodzi w stadium przetrwałej uogólnionej limfadenopatii. U osoby zakażonej można zaobserwować powiększone węzły chłonne, przewlekłe zmęczenie i nawracające zakażenia. Dopiero ostatnie stadium jest objawowe. Zredukowana liczba limfocytów skutkuje łatwym zakażeniem oportunistycznym. Mogą pojawiać się też nowotwory i różne inne zespoły chorobowe.

Jest to zaledwie niewielki obraz tego, jak mogą przebiegać choroby przewlekłe. Lista ta jest jednak zdecydowanie dłuższa. Choroby chroniczne dotykają osób w każdym wieku, różnej płci i sytuacji życiowej. Często wiążą się z restrykcjami żywieniowymi i zmianą stylu życia.

Ze względu na groźny charakter tego rodzaju chorób częstym objawem wśród pacjentów jest też depresja. Ma ona potwierdzone działanie obniżające skuteczność leczenia. Dlatego ważne jest to, aby zadbać o wielowymiarową terapię, obejmującą też dbałość o zdrowie psychiczne.

Regularne leczenie nie gwarantuje całkowitej kontroli nad chorobą. Nie sposób też całkowicie zatrzymać zmian pojawiających się w organizmie. Pojawiające się powikłania wymagają intensywnego leczenia, rehabilitacji lub w skrajnych przypadkach – operacji. Może okazać się konieczny nawet przeszczep narządów. Drogą do sukcesu jest jednak wytrwałość i optymizm. Nowoczesna medycyna oferuje wiele rozwiązań ułatwiających choremu życie. Po wprowadzeniu pewnych zmian, możliwe jest długie i szczęśliwe życie pacjenta – wraz ze spełnieniem osobistym i zawodowym.


Zobacz też:
Archiwum: grudzień 2020

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *