Objawy

Temperatura 35 stopni u dorosłego. Czy jest prawidłowa?

Temperatura 35 stopni u dorosłego. Czy jest prawidłowa?

Temperatura 35 stopni u dorosłego uznawana jest za lekko obniżoną temperaturę. Czy jest to symptom choroby lub niebezpieczne wyziębienie? Sprawdź co to może oznaczać!

W skrócie:

 • Prawidłowa temperatura ciała u osoby dorosłej wynosi od 36 do 37 stopni Celsjusza, przy czym wartość uśredniona to 36,6 stopni. Temperatura może się różnić w zależności od cech indywidualnych organizmu i czynników zewnętrznych. ✔️
 • Temperatura 35 stopni u dorosłego może wskazywać na obniżenie ciepłoty ciała. Lekki spadek temperatury nie jest zwykle powodem do niepokoju i może być wynikiem czynników takich jak przemoczenie lub niska temperatura otoczenia.✔️
 • Hipotermia to obniżenie temperatury ciała poniżej 35 stopni, które może być spowodowane przemoczeniem, niską temperaturą otoczenia lub zaburzeniami zdrowotnymi. Stałe wyziębienie ciała jest powodem do niepokoju i może być związane z problemami neurologicznymi i zaburzeniami podwzgórza. ✔️
 • Przewlekle niska temperatura ciała może być wynikiem różnych zaburzeń zdrowotnych, takich jak niedoczynność tarczycy, choroby wątroby, niewydolność nerek, zaburzenia metaboliczne oraz neurologiczne. ✔️
 • Warto pamiętać, że jednokrotny pomiar temperatury poniżej normy może być wynikiem błędnego pomiaru, dlatego zawsze warto powtórzyć badanie i skonsultować się z lekarzem w przypadku utrzymujących się nieprawidłowości. ✔️

Prawidłowa temperatura ciała

Zakres temperatur dla osoby dorosłej to normy od 36 do 37 stopni Celsjusza. Jest to wartość uśredniona i może lekko wahać się w zależności od indywidualnych cech organizmu takich jak płeć, waga czy wiek, czasu oraz miejsca poboru (przykładowo różna wartość może być mierzalna przy poborze temperatury w odbycie czy w uchu). Zdrowy organizm, który nie przechodzi obecnie żadnych infekcji ostrych lub przewlekłych, powinien mieć temperaturę we wskazanym zakresie na stałym poziomie – bez nagłych wzrostów lub spadków.

Za wzorcową temperaturę uznaje się 36,6 stopni Celsjusza, zazwyczaj w pomiarze ustnym. Przyjmowane przez medycynę prawidłowe wartości to:

 • u osób dorosłych zakres pomiędzy 36.4 a 37.6 stopni;
 • u seniorów zakres pomiędzy 35,8 a 36,9 stopni;
 • u niemowląt i dzieci zakres pomiędzy 35,5 a 37,5 stopni Celsjusza.
drobne wahania temperatury o jeden stopień w dół czy w górę to nie powód do obaw

Na indywidualne wahania temperatury organizmu może wpływać wiek, płeć, waga i metabolizm, poziom aktywności fizycznej oraz u kobiet faza cyklu miesiączkowego. Ciepłota ciała zmienia się również w zależności od pory dnia: rankiem temperatura jest zazwyczaj niższa a wieczorem wyższa. Na temperaturę mają wpływ też czynniki atmosferyczne jak i pewne pokarmy. Należy pamiętać, że ludzki organizm jest endotermiczny – co znaczy, że temperatura rdzenia jest stale zmienna. Powinna jednak utrzymywać się w prawidłowych wartościach.

Za stany skrajne i wskazujące na problemy w organizmie uznaje się gorączkę (powyżej 38 stopni) oraz wychłodzenie (poniżej 35 stopni).

Gorączka

Gorączka, czyli podwyższenie ciepłoty ciała powyżej 38 stopni Celsjusza to zazwyczaj reakcja organizmu na infekcję wirusową i bakteryjną. Gorączce zazwyczaj towarzyszą objawy takie jak utrata apetytu, dreszcze, ból mięśni czy wzmożone pocenie się. Większość gorączek przechodzi samoistnie i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Jeśli gorączce towarzyszą wysypka lub trudności w oddychaniu, należy pilnie skonsultować się z lekarzem.

Hipotermia

Kiedy temperatura ciała spada poniżej 35 stopni Celsjusza, organizm wchodzi w stan hipotermii. Przejściowe przyczyny to zazwyczaj przemoczenie lub niska temperatura otoczenia. Stałe wyziębienie ciała jest powodem do niepokoju i może świadczyć o wielu problemach zdrowotnych związanych między innymi z zaburzeniami podwzgórza.

Hipotermia występuje w:

 1. postaci łagodnej, spadek temperatury do 34 stopni Celsjusza;
 2. postaci umiarkowanej, spadek temperatury do 30 stopni Celsjusza;
 3. postaci ciężkiej, spadek temperatury poniżej 24 stopni Celsjusza.

Uwaga ❗

Hipotermia ciężka to już faza letargu, często kończąca się śmiercią.

Czy temperatura 35 stopni u dorosłego jest powodem do niepokoju? 

Obniżona ciepłota ciała może mieć wiele przyczyn, w pierwszej kolejności należy więc przyjrzeć się czynnikom spadku ciepłoty ciała. Lekki spadek temperatury w wyniku przemoczenia, ekspozycji na chłód choć nieprzyjemny, nie jest powodem do niepokoju. 

Temperatura 35 stopni u dorosłego występuje też przy zwykłym przeziębieniu. Warto oczywiście powtórzyć pomiar temperatury po dogrzaniu i nawodnieniu organizmu. Jeśli kolejny pomiar temperatury wskaże wartość prawidłową, wszystko jest w porządku.

Jednokrotny pomiar temperatury ciała człowieka poniżej wartości normowych może być też zwyczajnym wynikiem błędnego pomiaru. Aby wartość wskazana przez termometr była zbyt niska, wystarczy zbyt szybko wyjęty termometr czy zbyt krótki pomiar. Jeśli cokolwiek odbiega od normy, zawsze warto powtórzyć badanie i mierzyć temperaturę jeszcze raz.

Spadek o jeden stopień nie jest więc powodem do niepokoju, warto jednak monitorować sytuację, aby nie doprowadzić do dalszego wychłodzenia organizmu. Sytuacja wygląda nieco inaczej kiedy temperatura jest zbyt niska przy każdym, powtarzanym w różnych momentach badaniu. O czym świadczy przewlekle niska temperatura ciała?

Przewlekle niska temperatura ciała

Medycyna wyróżnia szereg zaburzeń mogących być przyczyną długotrwale obniżonej temperatury ciała. Należą do nich:

 • zaburzenia endokrynologiczne takie jak niedoczynność tarczycy, niedoczynność kory nadnerczy, niedoczynność trzustki;
 • niewydolność i przewlekłe choroby wątroby;
 • niewydolność nerek;
 • zaburzenia metabolizmu;
 • niedoczynność przysadki mózgowej;
 • cukrzyca;
 • schorzenia neurologiczne.

Na przewlekle niską temperaturę mogą wpływać też czynniki związane ze stylem życia i metabolizmem, m.in. niedożywienie oraz stosowanie używek takich jak narkotyki i alkohol. Temperatura może być również niska jako skutek uboczny stosowania leków takich jak benzodiazepiny, neuroleptyki, beta-blokery i barbiturany.

Ponieważ za regulację temperatury ciała odpowiedzialne jest podwzgórze mózgu, stałe jej obniżenie może być wskaźnikiem zaburzeń neurologicznych. Do schorzeń neurologicznych związanych z obniżoną temperaturą należą:

Niska temperatura ciała w ciąży

Przewlekle niskie pomiary temperatury nie są dobrym znakiem u kobiet w ciąży. Temperatura kobiet w ciąży cechuje się standardowo podwyższeniem, średnio do 38 stopni Celsjusza. Ponieważ podwyższenie temperatury jest tutaj normalnym wynikiem działania hormonów, jej przewlekłe obniżenie może być odpowiednio symptomem zaburzeń.

Obniżona temperatura ciała w ciąży może wskazywać na niski poziom progesteronu lub anemię kobiety. Obydwa stany są poważnym zagrożeniem dla życia zarówno matki jak i dziecka. Osłabieniu temperatury zazwyczaj towarzyszy ból głowy. W tym przypadku temperatura poniżej 36 stopni u osoby dorosłej jest sygnałem do natychmiastowego skonsultowania się z lekarzem.

Jak ciało reaguje na obniżenie temperatury? Niebezpieczna hipotermia

Jakie procesy zachodzą w ciele kiedy spada temperatura? Reakcje zależą od czasu ekspozycji, krótkotrwały spadek do 34 stopni nie jest szkodliwy. 

Organizm działa, aby się rozgrzać i wchodzi w fazę pobudzenia, próbując przywrócić naturalny stan. Działają wtedy mechanizmy termoregulacyjne przysadki mózgowej, które nasilają wydzielanie ciepła przez organizm oraz minimalizują jego utratę. Ośrodek oddechowy oraz praca serca zostają pobudzone, zwiększa się też napięcie mięśni szkieletowych, aby mogły wytwarzać więcej ciepła. Na wzrost temperatury w ramach procesów termoregulacyjnych odpowiadają też hormony tarczycy.

Jeśli reakcje obronne organizmu nie są w stanie podwyższyć temperatury, następuje kolejna faza hipotermii, postać umiarkowana. Tutaj mechanizmy termoregulacyjne zmniejszają zużycie tlenu, spowalniają metabolizm i częstość bicia serca. Temperatura poniżej 34 stopni jest niebezpieczna – stan sprzyja rozwinięciu się kwasicy metabolicznej i porażeniu jelit. Najbardziej wrażliwy na stan ochłodzenia jest mózg, gdzie przepływ krwi znacznie się zmniejsza, eksponując organ na niedotlenienie i niedożywienie.

Kolejna faza jest już schyłkowa i poniżej 24 stopni Celsjusza organizm wchodzi w stan letargu. Tętno jest niemal niewyczuwalne, pojawia się też sztywność mięśni – nie jest to jednak już efekt mechanizmów termoregulacyjnych a uszkodzenia układu nerwowego. W temperaturze poniżej 20 stopni przestają być wydzielane hormony tarczycy. Utrzymanie skrajnie niskiej temperatury przez dłuższy czas prowadzi do śmierci z wyziębienia.

Prawidłowa temperatura ciała – co musisz zapamiętać?

Średnia temperatura ciała powinna być utrzymana w zakresie pomiędzy 36.4 a 37.6 stopni. Jej spadek może być symptomem chorób oraz niebezpiecznego wyziębienia. Jednakże temperatura 35 stopni u dorosłego rzadko jest niebezpieczna.


Zobacz też:
Archiwum: czerwiec 2023

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *