Porady medyczne

Na jakie choroby narażeni są ratownicy medyczni?

Na jakie choroby narażeni są ratownicy medyczni?

Ratownicy medyczni są narażeni na wiele różnych zagrożeń i chorób w związku z wykonywaną pracą. Ich praca polega na udzielaniu pomocy medycznej w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, co niesie za sobą pewne ryzyko ekspozycji na czynniki infekcyjne, substancje chemiczne, obrażenia fizyczne i inne zagrożenia zawodowe.

Choroby, którymi może zarazić się ratownik medyczny

Oto niektóre z chorób i zagrożeń, którym mogą być narażeni ratownicy medyczni:

 • zakażenia krwiopochodne – ratownicy medyczni mogą być narażeni na zakażenia krwiopochodne, takie jak wirusowe zapalenie wątroby (WZWB i WZWC) oraz HIV, w wyniku kontaktu z krwią lub innymi płynami podczas wykonywania procedur medycznych. 
 • zakażenia drogą kropelkową – w trakcie pracy ratownicy mogą być narażeni na zakażenia drogą kropelkową, takie jak gruźlica, grypa czy choroby wywołane przez inne patogeny przenoszone drogą oddechową, zwłaszcza podczas udzielania pomocy pacjentom z objawami infekcyjnymi układu oddechowego.
 • infekcje skórne – mogą wystąpić infekcje skórne lub kontaktowe, zwłaszcza w przypadku niewłaściwego zachowania higieny rąk i narażenia na różne patogeny podczas opieki nad pacjentami.
 • alergie i reakcje alergiczne – niektórzy ratownicy medyczni mogą być narażeni na alergeny, zwłaszcza w przypadku kontaktu z substancjami lub materiałami, na które są uczuleni.
 • stres i traumy psychiczne – praca ratownika medycznego często wiąże się z wyjątkowo stresującymi i traumatycznymi sytuacjami, co może prowadzić do rozwoju zaburzeń psychicznych, takich jak zespół wypalenia zawodowego czy zaburzenia stresu pourazowego.
 • choroby układu mięśniowo-szkieletowego – w wyniku podnoszenia pacjentów, długotrwałego pozostawania w pozycjach niewygodnych i wykonywania ciężkiej pracy fizycznej, ratownicy medyczni są narażeni na urazy kręgosłupa, bóle pleców i inne.
 • zatrucia chemiczne – w trakcie działania w sytuacjach awaryjnych lub w miejscach z ekspozycją na substancje niebezpieczne, ratownicy medyczni mogą być narażeni na zatrucia chemiczne.
 • infekcje od pacjentów – ponieważ ratownicy medyczni mają częsty kontakt z wieloma pacjentami, mogą być narażeni na różne infekcje.

Działania profilaktyczne w zawodzie ratowników medycznych

Aby minimalizować ryzyko związane z zagrożeniami chorobowymi, ratownicy medyczni muszą przestrzegać odpowiednich procedur i zasad bezpieczeństwa, nosić odpowiednią odzież ochronną, korzystać z jednorazowych rękawiczek i innych środków ochrony osobistej oraz regularnie przechodzić badania profilaktyczne, testy na obecność zakażeń krwiopochodnych, a także rozważać przyjęcie szczepienia na WZWB (w celu wyeliminowania zakażenia HBV).

Wspieranie zdrowia psychicznego i dostęp do wsparcia psychologicznego są również ważne, aby radzić sobie ze stresem i traumami związanymi z pracą ratownika medycznego.

Opieka zdrowotna i badania

Ratownicy medyczni, ze względu na charakter swojej pracy i narażenie na różne zagrożenia zawodowe, powinni regularnie poddawać się badaniom profilaktycznym i opiece zdrowotnej. Dbałość o zdrowie i regularne badania pomagają w zapobieganiu chorobom, wczesnym diagnozowaniu ewentualnych problemów zdrowotnych oraz utrzymaniu zdolności do pracy w trudnych warunkach. Oto niektóre z badań i kwestii opieki zdrowotnej, które są istotne dla ratowników medycznych:

 • badania krwi – regularne badania krwi mogą pomóc w monitorowaniu stanu zdrowia ogólnego i wczesnym wykrywaniu ewentualnych problemów, takich jak anemia czy infekcje. Ważne jest także, aby upewnić się, że ratownicy są zaszczepieni przeciwko chorobom zakaźnym, takim jak wirusowe zapalenie wątroby (WZWB), tężec i inne.
 • badania w kierunku zakażeń krwiopochodnych – ze względu na ryzyko ekspozycji na krew i ciała płyny podczas udzielania pomocy medycznej, ważne jest, aby regularnie wykonywać badania w kierunku zakażeń krwiopochodnych, takich jak badania na obecność HIV i wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV). 
 • badania przesiewowe na choroby serca – ratownicy medyczni powinni regularnie kontrolować poziomy cholesterolu, ciśnienie krwi i ryzyko chorób serca, ponieważ zdrowie układu sercowo-naczyniowego jest kluczowe dla ich pracy.
 • badania wzroku i słuchu – warto regularnie sprawdzać stan wzroku i słuchu, ponieważ dobre widzenie i słuch są istotne podczas wykonywania zadań ratownika medycznego.
 • badania układu oddechowego – ze względu na narażenie na substancje drażniące układu oddechowego, takie jak dym i toksyczne opary, warto regularnie badać stan układu oddechowego.
 • badania osteoporozy – dla osób w późniejszym wieku istotne jest monitorowanie gęstości kości i ocena ryzyka osteoporozy.
 • badania oceny stanu psychicznego – zważywszy na stresujący charakter pracy ratownika medycznego, istnieje potrzeba dbania o zdrowie psychiczne. Warto skorzystać z pomocy psychologa lub terapeuty w razie potrzeby.
 • opieka nad urazami – w przypadku urazów i obrażeń, które mogą wystąpić w pracy, ważne jest, aby natychmiast skonsultować się z lekarzem i podjąć odpowiednie środki opieki i rehabilitacji.
 • szczepienia profilaktyczne – regularne szczepienia wpływają na zminimalizowanie ryzyka zakażeń. Ratownicy powinni rozważyć między innymi szczepienie na WZW B, WZW A, WZW C, przeciwko tężcowi, wirusowi grypy itp.

Opieka zdrowotna i badania powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb i ryzyka zawodowego ratownika medycznego. Regularne wizyty kontrolne oraz dostęp do opieki medycznej są kluczowe dla utrzymania zdrowia i kondycji fizycznej, które pozwalają na skuteczne wykonywanie pracy ratownika medycznego.

Materiał promocyjny.


Zobacz też:
Archiwum: wrzesień 2023

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *