Ratownictwo Medyczne

Jak wygląda kurs pierwszej pomocy ratownika? Czy można go zrealizować tylko w Centrum Ratownictwa? Poznaj szczegóły KPP!

Jak wygląda kurs pierwszej pomocy ratownika? Czy można go zrealizować tylko w Centrum Ratownictwa? Poznaj szczegóły KPP!

Nie tylko dyplomowany ratownik medyczny może udzielać pierwszej pomocy, jednak to właśnie on najczęściej jest wzywany w takich przypadkach. Na czym polega specjalne szkolenie dla ratowników i jaka jest cena kursu? Czego dokładnie uczą się kursanci? Poznaj szczegóły!

W sytuacjach nagłego zagrożenia życia tak naprawdę każdy z nas zobowiązany jest do niesienia pomocy. W każdym trudnym przypadku znaczenie ma jednak odpowiednia taktyka działań ratowniczych, które nie powinny być przypadkowe i chaotyczne. Właśnie dlatego warto wybrać się na kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, by nabyć wiedzy i umiejętności w zakresie wystarczającym, by uratować czyjeś zdrowie. To jednak zupełnie innego niż kwalifikowana pomoc medyczna. Dowiedz się, gdzie można zapisać się na szkolenie KPP i jak wygląda kurs pierwszej pomocy ratownika!

Czym jest kwalifikowana pierwsza pomoc?

KPP to jedna z metod wsparcia, którego w okolicznościach zagrożenia zdrowia i życia udziela ratownik po stosownym przeszkoleniu. Taka osoba może przeprowadzać czynności ratownicze nie tylko w trakcie trwania swojego dyżuru, ale również w swoim czasie wolnym. Jeśli chodzi o klasyfikację kwalifikowanej pierwszej pomocy, to znajduje się ona mniej więcej między pomocą udzieloną przez przypadkowego przechodnia a typowymi czynnościami ratunkowymi, za które odpowiada osoba z tytułem ratownika, lekarz albo pielęgniarka w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Kurs KPP a kurs ratownictwa medycznego. Czym się różnią?

Należy pamiętać, że ukończenie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy to co innego niż kurs ratownika medycznego, który jest formą doszkalania dla tych, którzy są już wykształceni w kierunku medycyny ratunkowej. Warto wiedzieć, że KPP może ukończyć osoba, która nie posiada wykształcenia medycznego, a więc uczestnik takich zajęć może realizować podstawowe czynności w ramach pierwszej pomocy, ale nie ma prawa do wykonywania typowo medycznych działań ratunkowych i podejmowania decyzji kluczowych dla dalszego leczenia poszkodowanego.

Kurs pierwszej pomocy kwalifikowanej. Kto może być jego uczestnikiem?

Certyfikat z takiego kursu mogą uzyskać przede wszystkim przedstawiciele jednostek, które mniej lub bardziej związane są z działaniami ratowniczymi i koniecznością przeprowadzania akcji ratunkowych. Wskazane jest, aby takie kursy i szkolenia odbywali np. przedstawiciele:

  • Policji;
  • Straży Granicznej;
  • Państwowej Straży Pożarnej;
  • Ochotniczej Straży Pożarnej;
  • Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
  • Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
  • Wojska Polskiego,
  • Straży Miejskiej.

Kursy i szkolenia KPP. Zajęcia praktyczne i teoria

Jak wygląda kurs pierwszej pomocy ratownika? Obejmuje zarówno zajęcia praktyczne, jak i teoretyczne. Zajęcia oraz materiały szkoleniowe uwzględniają cały szereg zagadnień i tematów. Niektóre z nich związane są np. z:

  • kwestiami podstaw prawnych działania organizacji ratownictwa medycznego;
  • bezpieczeństwem własnym ratownika;
  • bezpieczeństwem poszkodowanego;
  • stosownym zabezpieczeniem miejsca zdarzenia;
  • zestawami ratowniczymi;
  • badaniami wstępnymi i szczegółowymi;
  • elementami anatomii i fizjologii,
  • oceną poszkodowanego,
  • resuscytacją, defibrylacją automatyczna, półautomatyczną,
  • wstrząsami
  • urazami mechanicznymi, czy chemicznym;
  • taktyka działań ratowniczych,
  • ewakuacji z miejsca zdarzenia,
  • psychologicznymi składnikami wsparcia poszkodowanych.

Jak wygląda kurs pierwszej pomocy ratownika?

Zgodnie z prawem osoba tytułująca się ratownikiem (nie medycznym!) powinna posiadać wiedzę na temat resuscytacji krążeniowo-oddechowej, przyrządowej, bezprzyrządowej, resuscytacji z podaniem tlenu, defibrylacji automatycznej. Do jej obowiązków należy także tamowanie wewnętrznych krwotoków czy opatrywanie ran. Po ukończeniu KPP można stosować bierną tlenoterapię, realizować badania przeciwwstrząsowe czy unieruchamianie wszelkich złamań lub zwichnięć.

Program KPP

Przy wyborze kursu, w którym chcesz wziąć udział, koniecznie weź pod uwagę na długość praz zakres szkolenia, a także prowadzącego. Profesjonalne szkolenia tego rodzaju obejmują aż 66 godzin zajęć w ramach kursu podstawowego. Jeśli proponowane zajęcia obejmują zakres czasowy poniżej sześciu godzin i nie w każdej strefie w pełnym zakresie jest możliwe, kurs ten to prawdopodobnie oszustwo.

Uczestnicy kursów biorą udział w egzaminie teoretycznym i praktycznym. Później otrzymują zaświadczenie ukończenia takiego cyklu – posiadania niezbędnej wiedzy z zakresu medycyny.

Kto może prowadzić KPP?

Prawo polskie przewiduje, że zajęcia i szkolenia z pierwszej pomocy mogą realizować:

  • pielęgniarki systemu;
  • lekarze systemu;
  • ratownicy medyczni;
  • nauczyciele posiadający stosowne przygotowanie określone w Rozporządzeniu ministra ds. zdrowia oraz ministra ds. oświaty i wychowania.

Warto wiedzieć, że co pięć lat Europejska Rada Resuscytacji aktualizuje swoje wytyczne dotyczące wszelkich medycznych czynności o charakterze ratunkowym.

Zastanawiasz się, jak wygląda kurs pierwszej pomocy ratownika i czy każdy może wziąć w nim udział? Kwalifikowana pomoc dotyczy osób, które już są zatrudnione np. w ramach państwowego ratownictwa medycznego lub posiadają kierunkowe wykształcenie. Podczas szkolenia w trakcie pozorowanych akcji ratunkowych ćwiczy się wiele praktycznych umiejętności. Jedną z nich jest trzeźwa ocena sytuacji, a także segregacja wstępna poszkodowanych.


Zobacz też:
Archiwum: marzec 2022

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *