Ratownictwo Medyczne

Jak wygląda praca ratownika medycznego w wojsku

Jak wygląda praca ratownika medycznego w wojsku

Po ukończeniu przyspieszonego szkolenia wojskowego żołnierze mogą rozpocząć pracę w określonej dziedzinie specjalizacji. Rekompensata za pracę w medycynie w wojsku może obejmować reinwestowanie czesnego na studia, spłatę kredytów studenckich oraz opłacenie książek i opłat. Wojsko płaci za edukację ratownika medycznego, w tym kurs intensywnej opieki.

Praca ratownika medycznego w wojsku różni się od innych karier medycznych. Medycy liniowi są przydzieleni do innych plutonów w ramach kompanii. Oczekuje się, że zajmą się opieką medyczną trzydziestu do sześćdziesięciu żołnierzy. Muszą być sprawne i zdolne do funkcjonowania w stresujących sytuacjach taktycznych. Oprócz wykonywania podstawowych obowiązków od lekarzy liniowych oczekuje się prowadzenia diagnostyki terenowej i leczenia schorzeń.

Wojskowi ratownicy medyczni mają dwa podstawowe obowiązki: medycy ewakuacji i medycy liniowi. Obie role wymagają wiedzy i doświadczenia medycznego oraz są odpowiedzialne za zapewnienie natychmiastowej opieki medycznej dla plutonu. Ratownicy/ratownicy są zwykle odpowiedzialni za transport żołnierzy i są przeszkoleni do obsługi karetki z pełnym wyposażeniem. Oprócz leczenia pacjentów kierują również opieką medyczną swoich plutonów.

Sanitariusz liniowy jest członkiem plutonu. Pracują jak karetka cywilna i leczą pacjentów. Batalion Aid Station (BAS)/Medic to małe centrum medyczne w jednostce wojskowej, które działa podobnie do oddziału ratunkowego. Leczą pacjentów, przeprowadzają ich selekcję, stabilizują i wypisują. Ci medycy są również pierwszymi, którzy widzą urazy i je leczą.

Sanitariusz liniowy pracuje w terenie w firmie, ponieważ jest przydzielony do plutonu i musi posiadać certyfikat NREMT. Armia ma specjalnych medyków, którzy muszą zdać egzamin państwowy. Ale marynarka nie wymaga egzaminu sanitariusza, aby wstąpić do wojska. Ważne jest, aby zrozumieć, że ratownik medyczny jest członkiem wojska.

Jako sanitariusz w wojsku musisz być sprawny fizycznie i spełniać wymagania armii, aby służyć w wojsku. Będziesz także musiał spełnić wymagania, aby kontynuować szkolenie. Z reguły pensja ratownika medycznego w wojsku waha się od 85 000 do 99 000 dolarów rocznie. Wynagrodzenie za to stanowisko składa się z wynagrodzenia oraz wynagrodzenia niepieniężnego.

Zobacz także:  Podawanie leków przez ratownika medycznego – prawo, procedury, lista medykamentów

Jako sanitariusz w wojsku jesteś cennym członkiem wojska. Twoja rola w drużynie jest niezbędna. Oprócz wykonywania operacji medycznych musisz także przeprowadzić diagnostykę i leczenie urazów. Osoby przeszkolone w zakresie traumy mogą zostać przydzielone do konkretnego plutonu. Można ich jednak znaleźć w każdej eskadrze, a wojsko nie dyskryminuje, jeśli chodzi o zatrudnienie medyka.


Zobacz też:

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.