Ratownictwo Medyczne

Jak wygląda praca ratownika medycznego w wojsku? Sprawdź!

Jak wygląda praca ratownika medycznego w wojsku? Sprawdź!

Jak wygląda praca ratownika medycznego w wojsku? Zarówno tak samo jak i zupełnie inaczej niż takiego w szpitalu. Ratownicy medyczni w wojsku oferują podobną pomoc medyczną, ale mają oni więcej obowiązków.

Ratownik medyczny to zawsze pracownik służby zdrowia. Jego najważniejszym zadaniem jest udzielanie pierwszej pomocy, zbieranie wywiadu od osoby poszkodowanej w wypadku, opieka nad pacjentem podczas transportu do szpitala. Oprócz egzaminu i praktyk, kandydat do takiej pracy w szeregach wojska przechodzi dodatkowo pełną rekrutację do wojska. Obejmuje ona między innymi specjalistyczne badania lekarskie i odbycie zasadniczej służby wojskowej. Dowiedz się więcej jak wygląda praca ratownika medycznego w wojsku!

W skrócie:

 • Praca ratownika medycznego w wojsku różni się od pracy w szpitalu, mając dodatkowe obowiązki związane z klęskami żywiołowymi i akcjami ratowniczymi. ✔️
 • Ratownicy medyczni w wojsku udzielają pierwszej pomocy, zbierają wywiad od poszkodowanych i opiekują się nimi podczas transportu do szpitala. Przechodzą również rekrutację wojskową i badania lekarskie. ✔️
 • Praca w wojsku jest trudna i stresująca, z dużą presją. Ratownicy medyczni ryzykują swoje życie na misjach i patrolach. ✔️
 • Zarobki ratownika medycznego w wojsku zależą od stopnia wojskowego i funkcji, a służba wiąże się z narażeniem zdrowia i życia. ✔️
 • Ratownicy medyczni w wojsku są podzieleni na medyków ewakuacji i medyków liniowych. Odpowiadają za natychmiastową opiekę medyczną, transport i leczenie żołnierzy. Przeprowadzają także diagnostykę i leczenie urazów. ✔️

Jak wygląda praca ratownika medycznego w wojsku?

Praca ratownika medycznego w wojsku wygląda nieco inaczej niż pozostałe ścieżki kariery medycznej, choć mają one ze sobą wiele punktów stycznych. Ratownicy medyczni zatrudnieni w wojsku mają także za zadania eliminować szkody, jakie powstały na skutek klęsk żywiołowych, a także w trakcie akcji ratowniczych. Zdarza się, że bywają zmobilizowani do walki, jeśli zachodzi bezpośredni stan zagrożenia wojną. Ratownicy mogą także brać udział w rozmaitych misjach wojskowych.

Pamiętaj! ⚕️

Praca w wojsku, szczególnie na wspomnianych misjach, nie należy do łatwych. Wiąże się z dużą presją i stresem, dlatego ratownik medyczny do wojska musi odznaczać się bardzo konkretnymi cechami charakteru. Ratownicy medyczni razem z żołnierzami wyjeżdżają na patrole, które mogą zagrażać ich życiu.

Praktyka ratownika medycznego w wojsku

Warto wiedzieć, że mundur ratownika medycznego powinien mieć specjalne, charakterystyczne oznaczenia. Taka osoba w widocznym miejscu ma np. przypięte nożyczki, po które bez trudu będzie mogła sięgnąć w razie potrzeby. Ponadto lekarze oraz ratownicy wojskowi w trakcie ostrzału mogą usłyszeć komendę „medyk naprzód!”. Od tego rozkazu ratownik nie może się uchylić. W końcu znajdują się wówczas w stanie czynnej służby wojskowej. 

Wojskowy ratownik medyczny bardzo często więc znajduje się na pierwszej linii ostrzału. Niebezpieczeństwo czyha na nich nie tylko podczas patroli. Ich życie jest zagrożone także wtedy, gdy dochodzi do wrogiego ataku na bazę.

Ratownicy medyczni mający stopień oficerski muszą mieć świadomość, że w każdej chwili mogą zostać powołani do służby, szczególnie w obliczu bezpośredniego zagrożenia wojennego.

Zarobki ratownika medycznego w wojsku

Zastanawiasz się, ile zarabia ratownik medyczny w wojsku? Jego wypłata uzależniona jest w dużej mierze od stopnia w hierarchii, jaki posiada. Co do zasady, w przypadku realizowania konkretnej funkcji ratownik otrzymuje dodatek funkcyjny. Jego wynagrodzenie rośnie z każdym kolejnym stopniem wojskowym. Trzeba jednak pamiętać, że ta służba jest naprawdę wymagająca i wiąże się z bezpośrednim narażeniem zdrowia i życia.

Różne zadania i przydziały ratowników wojskowych

Ratownicy medyczni zatrudnieni w wojsku dzielą się przeważnie na dwie grupy:

 • medycy ewakuacji;
 • medycy liniowi. 

To jak wygląda praca ratownika medycznego w wojsku, zależy od grupy i stopnia oficerskiego. Każda z tych grup wymaga rozległej wiedzy i doświadczenia medycznego. Takie osoby odpowiadają m.in. za zapewnienie natychmiastowej opieki medycznej dla potrzebującego plutonu. Ratownicy są także odpowiedzialni za transport żołnierzy. Przechodzą specjalistyczne szkolenia z zakresu obsługi karetki z pełnym wyposażeniem. Poza leczeniem pacjentów kierują również opieką medyczną swoich plutonów.

Pamiętaj! ⚕️

Sanitariusz liniowy to pełnoprawny członek plutonu. Ratownik pracujący z takiej pozycji na bieżąco bada i leczy urazy żołnierzy. Jego rola w armii jest niezbędna. Oprócz wykonywania działań medycznych musi także przeprowadzać diagnostykę i leczenie urazów. Osoby przeszkolone w zakresie traumy mogą zostać przydzielone do konkretnego plutonu.

Wykształcenie ratownika medycznego

kandydaci na wojskowego ratownika medycznego muszą ukończyć studia, zdać egzamin, odbyć praktyki, oraz przejść rekrutację i odbyć służbę wojskową

Ratownik medyczny jest zawodem regulowanych. Istnieje specjalna specyfikacja, w której można go znaleźć pod kodem. 325601. To, jak zostać ratownikiem medycznym w Polsce, również w wojsku, została zatem określona przez odpowiednie przepisy. 

Wedle Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym tę profesję może realizować tylko taka osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, a jej stan zdrowia pozwala na pełnienie tego stanowiska. Kandydat na każdego ratownika medycznego musi znać język polski w stopniu komunikatywnym, który wystarcza do objęcia tej posady. Musi także ukończyć studia wyższe na odpowiednim kierunku.

Studia przygotowujące do wykonywania zawodu ratownika medycznego są zróżnicowane i wieloperspektywiczne. Studenci podczas zajęć i praktyk zyskują wiedzę z zakresu np.:

 • anatomii;
 • udzielania pierwszej pomocy;
 • medycyny katastrof;
 • laryngologii;
 • technik zabiegów medycznych,
 • ginekologii;
 • medycyny ratunkowej;
 • traumatologii;
 • chorób wewnętrznych i zakaźnych;
 • toksykologii;
 • intensywnej terapii;
 • neurochirurgii;
 • psychologii;
 • etyki zawodowej.

Poza tym przyszli ratownicy odbywają praktyki zawodowe zarówno w zespole ratownictwa medycznego, jak i na różnych szpitalnych oddziałach. Dzięki temu mogą rozwijać bardzo praktyczne w tym zawodzie umiejętności. Tak szeroki obszar kształcenia wynika z tego, że ratownicy medyczni muszą być przygotowani na wiele różnych sytuacji. W przypadku ratowników wojskowych jest to także wiele czynników zagrażających ich życiu.

Ratownik medyczny w wojsku. Pożądane cechy charakteru

Co zrobić, aby zostać ratownikiem medycznym w wojsku? Odpowiednio przygotować się do tej misji i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to na pewno praca dla ciebie. Kwalifikacje i rozległa wiedza to w tym zawodzie nie wszystko. Przed rozpoczęciem studiów należy zweryfikować, czy masz określone cechy charakteru, które pomogą, a nie przeszkodzą ci w niesieniu pomocy innym. Ratownik medyczny musi się odznaczać przede wszystkim:

 • dobrą kondycją psychiczną;
 • opanowaniem;
 • odpornością na stres.

Niemniej istotna jest odpowiedzialność, odwaga, komunikatywność i zdecydowanie w działaniu. Konieczna jest także gotowość do pracy w ekstremalnych warunkach i zdolność do trzeźwej oceny nawet bardzo skomplikowanych okoliczności. Jak wygląda praca ratownika medycznego w wojsku? To codzienna seria wyzwań i przekraczania własnych granic, która przynosi jednak mnóstwo satysfakcji.


Zobacz też:
Archiwum: maj 2023

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *