Pierwsza Pomoc

Co musi zawierać apteczka pierwszej pomocy w miejscu pracy

Co musi zawierać apteczka pierwszej pomocy w miejscu pracy

Apteczki pierwszej pomocy powinny być łatwo dostępne. Powinny być wyraźnie oznaczone, najlepiej tabliczką informującą o zawartości. Zestawy powinny być napełnione i nadające się do użytku oraz powinny być przechowywane w dogodnym miejscu, aby zapewnić szybki dostęp. Powinny być również regularnie przeglądane i sprawdzane pod kątem ważności. Jeśli jesteś jedyną osobą odpowiedzialną za konserwację zestawów, ważne jest, aby mieć kogoś, kto może zadbać o ich zawartość.

Zawartość apteczki należy dobrać w zależności od rodzaju wykonywanej pracy na stanowisku pracy. Niektóre miejsca pracy wymagają określonej liczby apteczek pierwszej pomocy. Treść będzie zależeć od charakteru pracy i potrzeb pierwszej pomocy pracowników. Na przykład zestaw pracownika żywności powinien zawierać niebieskie plastry i chusteczki czyszczące. Osoba, która będzie korzystać z zestawów powinna mieć taśmę samoprzylepną, osłonę twarzy i maskę do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Kolejnym niezbędnym elementem jest mycie oczu, zwłaszcza jeśli nie ma bieżącej wody.

Apteczki w miejscu pracy powinny być zaopatrzone w kilka podstawowych artykułów. Zawartość apteczki zależy od charakteru pracy i rodzaju zagrożeń w miejscu pracy. Na przykład pracownik żywnościowy może potrzebować chusteczek czyszczących, niebieskich plastrów, taśmy samoprzylepnej i sprzętu do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Dla pracowników niespożywczych niezbędny jest zestaw zawierający płyn do płukania oczu. Płukanie oczu w miejscu pracy jest ważne, ponieważ niektóre chemikalia mogą powodować ślepotę lub infekcję.

Zawartość apteczki pierwszej pomocy w miejscu pracy różni się w zależności od miejsca pracy. W zależności od charakteru pracy może obejmować jeden lub kilka różnych rodzajów apteczek pierwszej pomocy. Niektóre miejsca pracy wymagają niebieskich tynków dla pracowników przemysłu spożywczego, podczas gdy inne wymagają chusteczek czyszczących dla pracowników przemysłu spożywczego. Jeśli pracujesz w środowisku, w którym występują niebezpieczne chemikalia, możesz potrzebować płukania oczu.

Apteczki powinny być zaopatrzone w różne artykuły, do których pracownicy mają łatwy dostęp. Oprócz wyposażenia medycznego apteczka w miejscu pracy musi zawierać ocenę pierwszej pomocy. Ponadto zestaw musi zawierać informacje o historii wypadków w firmie oraz rodzajach pracowników. Jeżeli miejsce pracy znajduje się w odległym miejscu, powinno mieć wyznaczoną osobę do udzielania pierwszej pomocy.

Zobacz także:  Co musi zawierać apteczka pierwszej pomocy w domu

Oprócz podstawowego wyposażenia medycznego apteczka w miejscu pracy powinna zawierać automatyczny defibrylator zewnętrzny, czyli AED. Administracja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA) podaje wytyczne dotyczące tego, co musi znaleźć się w apteczce pierwszej pomocy. Zgodnie z wytycznymi OSHA, mała firma zatrudniająca trzech lub mniej pracowników powinna mieć w apteczce jedną lub dwie sztuki każdego produktu. W przypadku firm zatrudniających więcej niż trzech pracowników należy zwiększyć liczbę pozycji. Jeśli nie masz pewności co do dokładnej liczby dla Twojej branży, należy skonsultować się z przedstawicielem OSHA.


Zobacz też:

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.