Odszkodowanie

Procenty uszczerbku na zdrowiu. Na czym to polega?

Procenty uszczerbku na zdrowiu. Na czym to polega?

W skrócie

  • Praktyką w branży ubezpieczeniowej jest ustalanie wartości odszkodowania na podstawie procentu uszczerbku na zdrowiu.
  • Im poważniejsze jest uszkodzenie lub choroba, na tym wyższy procent od sumy ubezpieczenia można liczyć.
  • Wskaźniki procentowe mają inne wartości w ofercie różnych ubezpieczycieli.

Polisa od utraty zdrowia. Co warto wiedzieć na ten temat?

Polisa zdrowotna to chętnie wybierany typ ubezpieczenia. Jak sama nazwa wskazuje, ten produkt finansowy zapewnia wsparcie ochronę zdrowia oraz życia osoby objętej ubezpieczeniem.

W ramach polisy na zdrowie towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się do pokrycia kosztów leczenia oraz rehabilitacji, jeśli do choroby lub wypadku nie doszło z powodu umyślnej winy klienta. Wsparcie, jakie w takiej sytuacji okazuje się osobie objętej polisą, możemy podzielić na dwie główne części:

  • pomoc typu assistance, która może obejmować takie rozwiązania jak np. transport medyczny, sfinansowanie wizyt lekarskich (do określonej kwoty) czy wydanie opinii medycznej,
  • rekompensata finansowa.

Przejdziemy teraz do drugiej z wymienionych form wsparcia.

Procenty uszczerbku na zdrowiu. W jaki sposób się je oblicza?

Jeśli doszło do wypadku z udziałem osoby ubezpieczonej lub zapadła ona na chorobę wymagającą leczenia/hospitalizacji, ubezpieczyciel może być zobowiązany do wypłaty odszkodowania (o ile umowa to przewiduje). W takiej sytuacji problematyczne stają się dwie kwestie:

  • czy ubezpieczonemu należy się odszkodowanie,
  • jaka powinna być wysokość rekompensaty finansowej.

Jeśli chodzi o pierwszą kwestię, ubezpieczyciel sprawdza, czy do wypadku nie doszło z winy klienta itp. Jeśli tak by się stało, zostanie wydana odmowna decyzja.

Równie ważna jest druga sprawa, tj. wysokość odszkodowania. Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, ile wynosi rekompensata finansowa. Wszystko zależy bowiem od sumy ubezpieczenia, tzn. maksymalnej wartości odszkodowania, jaką uwzględniono podczas podpisywania umowy. Generalnie, im wyższe składki, tym większa jest suma ubezpieczenia, czyli podstawa, od której oblicza się procenty uszczerbku na zdrowiu.

W umowie zawieranej z towarzystwem, a także w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia) zamieszcza się informacje odnośnie tego, jaki procent przysługuje w przypadku danej choroby. O ile w przypadku złamania palca czy zwichnięcia będzie to zazwyczaj nie więcej niż kilka, czasem kilkanaście procent, to stawki rosną wraz z powagą danego schorzenia lub wypadku.

Poparzenia, otwarte złamania, choroby nowotworowe oraz wiele innych im groźniejszy jest stan ubezpieczonego oraz im poważniejsza jest skala problemu, tym wyższe będą procenty uszczerbku na zdrowiu.

Zazwyczaj kwota odszkodowania w wysokości 100 proc. umownej sumy ubezpieczenia jest przyznawana w przypadku zgonu osoby objętej polisą.


Zobacz też:
Archiwum: maj 2023

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *