Porady medyczne

Sukces e-recept – czy rzeczywiście stanowią one przełom w świadczeniu usług medycznych XXI wieku?

Sukces e-recept – czy rzeczywiście stanowią one przełom w świadczeniu usług medycznych XXI wieku?

Stosowanie leków należy do kluczowych elementów niemalże każdej terapii, zaś właściwy dobór leków oraz ich przyjmowanie przez pacjenta są podstawą skuteczności i bezpieczeństwa całego procesu leczenia. Aby było to jeszcze łatwiejsze, w 2020 roku wprowadzono e-recepty. Czy rzeczywiście był to sukces dla współczesnej medycyny? Przeczytaj poniższy artykuł!

W dzisiejszych czasach znacznym ułatwieniem zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy czy farmaceutów jest recepta online. Niemal całkowicie wyparła już papierowe recepty, które wystawiane są wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. Dowiedz się nieco więcej o sukcesie takiego rozwiązania i poznaj jego zalety!

E-recepty – dlaczego zmodernizowały usługi medyczne?

Już w 2009 roku założono, iż jednym z kluczowych komponentów zmian następujących w zakresie usług medycznych będzie moduł e-recepty, który umożliwi lekarzom wystawiane cyfrowych recept, a pacjentom zapewni łatwą ich realizację w dowolnej aptece w kraju. Zalety są niepodważalne:

  • dla aptekarzy: łatwość odczytania zapisanych leków, zmniejszenie kolejek w aptekach;
  • dla pacjentów: możliwość częściowej realizacji recepty w różnych aptekach oraz otrzymania recepty w pełni online, oszczędność pieniędzy i czasu, dostęp do wszelkich informacji dot. zapisanych leków, brak ryzyka zagubienia lub zniszczenia recepty;
  • dla lekarzy: usprawnienie usługi wystawiania recept.

E-Recepta, ułatwiając i optymalizując procesy dystrybucji leków, ale też zapewniając dane o stosowanych przez pacjenta lekach, umożliwia monitoring zachowań i zapewnia dostęp do wsparcia opieki farmaceutycznej. Wykazano, że ich wdrożenie poprawiło bezpieczeństwo poprzez zmniejszenie skali błędnych recept w ciągu roku z 42,5 do 6,6 na 100 przepisanych recept oraz poprawę wykupywania leków o 10% w porównaniu do recept papierowych.

Recepty online a bezpieczeństwo leczenia pacjentów

W świetle danych Komisji Europejskiej połowa pacjentów z chorobami przewlekłymi nie zażywa właściwie swoich leków. Może to po części wynikać z braku wiedzy na temat ich właściwego przyjmowania lub z braku dostępu do zaleceń lekarza. E-recepty są trwale zapisywane na IKP (Internetowym Koncie Pacjenta) wraz z wszelkimi zaleceniami dotyczącymi stosowania przepisanych leków. Pacjent może w dowolnym momencie zalogować się na swoje konto i odświeżyć wiedzę.

Zobacz także:  Shaman.pl – wsparcie organizmu z pewnego źródła

E-recepta – przyszłość dalszego rozwoju medycyny

Elektroniczna recepta jest narzędziem informatycznym umożliwiającym wprowadzanie, przesyłanie, przechowywanie i udostępnianie recept, jak również wymianę informacji między podmiotem wydającym receptę (lekarz) a innymi wskazanymi placówkami, takimi jak apteka lub państwowe jednostki organizacyjne. System udostępnia wgląd do historii leków przepisywanych konkretnemu pacjentowi. Ma wiele zalet dla każdej ze stron. Warto wiedzieć, że udoskonalanie tego rozwiązania wciąż trwa – prowadzone są badania i dyskusje mające na celu takie rozwinięcie e-recept, aby było to jeszcze bardziej innowacyjne i komfortowe.

Bibliografia

  1. Marcin Flis – E-recepta – element cyfryzacji publicznego systemu zdrowia (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=927769).
  2. Dr Małgorzata Skórzewska-Amberg, Dr Ewa M. Kwiatkowska – Analiza prawnych i społecznych aspektów funkcjonowania e-recepty w Polsce na tle wybranych krajów (https://journals.kozminski.edu.pl/pl/system/files/Lukasiak.pdf).
  3. Marta Kowalczyk, Tomasz Hermanowski, Katarzyna Kolasa – Badanie opinii polskich farmaceutów na temat perspektywy wdrożenia systemu e-recepty i elektronicznej dokumentacji medycznej (https://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z42_23.pdf).
  4. Redakcja mgr.farm – Nie byłoby sukcesu e-recepty bez farmaceutów (https://mgr.farm/aktualnosci/nie-byloby-sukcesu-e-recepty-bez-farmaceutow/).
  5. Mateusz Jabłoński – Farmaceuci proponują zmiany, które usprawnią system e-recept (https://mgr.farm/aktualnosci/farmaceuci-proponuja-zmiany-ktore-usprawnia-system-e-recept/).
  6. Ewa Borek, Jarosław Greser, Agnieszka Kilijanek-Cieślik, Teresa Perendyk, Artur Pruszko, Anna Sitek, Kinga Wojtaszczyk – E-zdrowie. Czego oczekują pacjenci? (https://mypacjenci.org/wp-content/uploads/2018/08/E_Zdrowie_Raport.pdf).

Tekst promocyjny


Zobacz też:
Archiwum: marzec 2024

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *