Porady medyczne

E-recepty przez Internet – zmiany w 2023 roku

E-recepty przez Internet – zmiany w 2023 roku

Wprowadzenie e-recept zamiast recept papierowych przyniosło pacjentom wiele korzyści. Jedną z nich niewątpliwie stała się telemedycyna, czyli możliwość konsultacji z lekarzem na odległość oraz otrzymania – w ramach tych konsultacji – e-recepty na potrzebne medykamenty. Wiele kwestii prawnych nie zostało jeszcze jednak doprecyzowanych w kontekście telemedycyny, a niedociągnięcia są wykrywane z czasem. Planowane na rok 2023 zmiany przepisów dotyczących wystawiania recept i ich realizacji mają uregulować pewne zagadnienia, przeciwdziałając nadużyciom.

E-recepty w ramach telemedycyny – jak funkcjonują i jakie mają zalety?

E-receptami określane są cyfrowe dokumenty wystawiane przez lekarzy, które uprawniają konkretnych pacjentów do wykupienia potrzebnych leków w aptece. Jeszcze do niedawna w naszym kraju obowiązywały recepty papierowe – elektroniczne recepty są ich nowocześniejszą wersją. Wprowadzenie cyfrowych dokumentów zamiast ich odpowiedników papierowych to rewolucja, która niesie za sobą wiele korzyści, a jedną z nich jest telemedycyna.

Możliwość kontaktu z lekarzem na odległość i otrzymania od niego recepty na potrzebne leki bez fizycznej obecności pacjenta w przychodni jest ceniona przez wiele osób. Usprawnia kontakt na linii lekarz–pacjent, zwłaszcza w sytuacjach, gdy nie jest potrzebne badanie fizykalne. Za pomocą telemedycyny można konsultować z lekarzem swoje niepokojące objawy, uzyskać poradę bądź diagnozę oraz otrzymać e-receptę na potrzebne leki. Lekarz ma również możliwość sprawdzenia przesłanej dokumentacji medycznej i jej analizy, a w razie potrzeby może skierować pacjenta na dalsze badania – wszystko to bez konieczności zbędnej wizyty w przychodni. E-recepty otrzymywane w ramach konsultacji przez Internet są dokumentami legalnymi, które można zrealizować w aptece dokładnie w ten sam sposób, jak e-recepty otrzymywane stacjonarnie. Zmiany wprowadzane w 2023 roku obejmą zatem również realizację e-recept otrzymywanych online.

Wystawianie e-recept – zmiany w przepisach na rok 2023

W roku 2023 mówi się o wielu zmianach w przepisach dotyczących wystawiania e-recept. Można do nich zaliczyć m.in. planowane ograniczenia celujące w „hurtowe” wystawianie e-recept, czyli przepisywanie leków bez rzetelnego wywiadu medycznego. By pacjent mógł w bezpieczny sposób stosować lek, powinien być on dobrany do wskazań, poza tym wcześniej powinny zostać wykluczone ewentualne przeciwwskazania związane z jego stosowaniem – ważne jest też dobranie prawidłowego dawkowania leku, a wszystko to wymaga czasu. Jeśli jednak lekarz wystawia dziesiątki recept na godzinę, z całą pewnością nie poświęca pacjentowi wystarczająco wiele czasu i to właśnie ma podlegać regulacjom.

Kolejne zmiany na rok 2023 mogą dotyczyć regulacji związanych z wystawianiem recept na leki zawierające środki odurzające, psychotropowe lub prekursory kategorii 1. Ograniczenia w ich wystawianiu mają chronić interesy pacjenta, przeciwdziałając zbyt łatwemu dostępowi do tych leków i wykorzystywaniu ich w celach niezgodnych z przeznaczeniem i bez odpowiedniej kontroli.

Realizacja e-recept – tu też szykują się zmiany!

Rok 2023 przyniesie szereg różnorodnych zmian, które mogą dotyczyć wystawiania recept, ale nie tylko. Zapowiadane zmiany celują również w sposób realizacji e-recept. Aktualnie przykładowo funkcjonuje e-recepta roczna, czyli e-recepta ważna 365 dni, która może obejmować liczbę leków potrzebną na 360 dni leczenia danej osoby. Ta e-recepta przestanie jednak funkcjonować – zmiany w 2023 zakładają wprowadzenie możliwości jednorazowego wystawienia e-recept na leki wystarczające na nie więcej niż 180 dni terapii. Lekarz będzie mógł wystawić maksymalnie 6 recept na następujące po sobie okresy czasu, które łącznie będą opiewać na liczbę leków na nie więcej niż 180 dni leczenia (nieco inne warunki będą dotyczyć leków recepturowych). Ma to wyeliminować problem wykupywania leków „na zapas” i problemów z ich dostępnością dla innych pacjentów, poza tym może usprawnić pracę farmaceutów, którzy dotychczas musieli korzystać ze specjalnych kalkulatorów e-recept, by wyliczyć przysługujące pacjentowi liczby leków.

Ważną zmianą będzie też możliwość zakupu kolejnych partii tego samego leku z e-recepty (wystawionej na więcej opakowań) w różnych aptekach – dotychczas nie było to możliwe. Zmiany pojawiły się też w e-receptach transgranicznych. Niedawna aktualizacja dopuszcza możliwość realizacji e-recepty wystawionej w Polsce w kolejnym z krajów poza granicami naszego państwa, a mianowicie w Czechach. Aktualnie e-recepty transgraniczne wystawione w Polsce można realizować w Chorwacji, Finlandii i Estonii, w prawie całej Hiszpanii oraz w Czechach. Jeśli pacjent przebywa w tych krajach i potrzebuje porady medycznej oraz leków, ma łatwiejszą sytuację. Może np. w ramach telemedycyny skonsultować się z lekarzem, by otrzymać e-receptę na potrzebne leki. E-konsultacje z możliwością otrzymania e-recepty oferuje portal tendoktor.pl. Z otrzymaną e-receptą wystarczy zgłosić się do apteki obsługującej e-recepty transgraniczne i wylegitymować się dokumentem ze zdjęciem, a będzie można wykupić potrzebne leki.

Materiał promocyjny


Zobacz też:
Archiwum: sierpień 2023

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *