Odszkodowanie

Odszkodowanie za błąd lekarski. Jak dostać rekompensatę za błąd medyczny?

Odszkodowanie za błąd lekarski. Jak dostać rekompensatę za błąd medyczny?

Warto zapamiętać:

 • Błąd medyczny to sytuacja, w której pacjent doznał szkody na skutek niewłaściwego postępowania lekarskiego.
 • Odpowiedzialność za błąd medyczny może leżeć zarówno po stronie placówki medycznej, jak i konkretnego lekarza.
 • Odszkodowanie za błąd lekarski jest ustalane indywidualnie. Uwzględnia się m.in. stopień uszczerbku na zdrowiu, stracone zarobki, koszty leczenia i rehabilitacji, a także straty moralne.

Błąd medyczny – co to takiego?

Błąd medyczny to nieumyślne działanie, zaniedbanie bądź zaniechanie lekarza, pielęgniarki, położnej, farmaceuty, ratownika medycznego, lekarza dentysty lub osoby wykonującej inny zawód medyczny, które w efekcie powoduje powstanie szkody u pacjenta (np. uszkodzenie ciała lub zakażenie). To oznacza, że błędem medycznym może być zarówno czynność, jak i zaniechanie czynności, które jest niezgodne z ideą niesienia pomocy.

Odszkodowanie za błąd lekarski przysługuje osobie poszkodowanej, która doznała uszczerbku na zdrowiu w wyniku źle postawionej diagnozy, zdarzenia medycznego czy braku umiejętności lub błędu personelu medycznego.

Rodzaje błędów medycznych

Błędy medyczne można podzielić ze względu na etap leczenia, w którym zostały popełnione. Przedstawiamy rodzaje błędów, jakie mogą wystąpić podczas procesu leczenia:

 • diagnostyczne;
 • terapeutyczne;
 • organizacyjne;
 • techniczne;
 • informacyjne;

Każdy z tych błędów może być podstawą do ubiegania się o odszkodowanie za błąd lekarski.

Jakie dokumenty są potrzebne do zgłoszenia błędu lekarskiego?

W przypadku gdy nastąpił błąd medyczny, odszkodowanie może znacząco poprawić jakość życia pacjenta. Aby ubiegać się o odszkodowanie za błąd lekarski, musisz posiadać pełną dokumentację medyczną, włącznie z wypisem ze szpitala i historią choroby.

Kluczowe jest zgłoszenie prośby o udostępnienie całej dokumentacji medycznej jak najszybciej po zdarzeniu. Ponadto do złożenia pozwu w sądzie potrzebne będą chronologiczne zeznania i dowody na koszty związane z leczeniem i rehabilitacją. Nie bój się zwrócić o pomoc do doświadczonej kancelarii prawnej – to może przyspieszyć procedurę dochodzenia swoich praw.

Odpowiedzialność za błąd lekarski

Odpowiedzialność za błąd medyczny jest zróżnicowana i zależy od stopnia błędu. Może to być odpowiedzialność cywilna, karna lub zawodowa. Wszystko zależy od skutków błędu i stopnia jego uchybienia. Zarówno lekarz, jak i placówka medyczna mogą ponosić odpowiedzialność za błąd medyczny (odszkodowanie wypłaci ubezpieczyciel jednego albo drugiego). Decydującą rolę odgrywa tu okoliczność – to, czy błąd był wynikiem nieodpowiedniej organizacji pracy w placówce medycznej, czy też wynikał z nieprawidłowego działania samego lekarza. 

Jak wysokie jest odszkodowanie za błąd lekarski?

Kwota odszkodowania za błąd lekarski zależy od wielu czynników i jest ustalana indywidualnie. Bierze się pod uwagę m.in. stopień uszczerbku na zdrowiu, utracone zarobki, koszty leczenia i rehabilitacji, a także cierpienie moralne. Jeśli doszło do błędu medycznego, kwoty mogą się wahać od kilku tysięcy do nawet kilku milionów złotych.

Rekompensata i odszkodowanie za błąd lekarski 

Odszkodowanie i świadczenia dla poszkodowanych z powodu błędu medycznego mają na celu zrekompensowanie poniesionych strat. W ramach tych świadczeń przysługują również inne formy rekompensaty, które są zależne od okoliczności i sytuacji jednostki.

 • zadośćuczynienie – jednym z rodzajów rekompensaty jest zadośćuczynienie za błąd medyczny lub lekarski. Jest to jednorazowe świadczenie mające na celu rekompensatę doznanego uszczerbku niemajątkowego. Kwota zadośćuczynienia jest ustalana indywidualnie. Uwzględniane są m.in. czas trwania i nasilenie leczenia, wiek poszkodowanego oraz trwałość skutków błędu medycznego;
 • renta na zwiększone potrzeby – jest przyznawana osobom, które w wyniku błędu medycznego mają zwiększone potrzeby życiowe. Może to obejmować stałe prywatne leczenie, rehabilitację, konieczność stosowania specjalnego odżywiania oraz zapewnienie opieki osób trzecich nad poszkodowanym;
 • Renta z tytułu utraty zdolności do pracy – przysługuje ona osobom, które z powodu doznanego błędu medycznego nie są w stanie podjąć lub kontynuować pracy zarobkowej.

Odszkodowanie za błąd lekarski, który doprowadził do śmierci bliskiej osoby

Tak, bliscy mogą ubiegać się o odszkodowanie za błąd lekarski, który doprowadził do śmierci pacjenta. W takim przypadku odszkodowanie przysługuje na podstawie art. 446 Kodeksu cywilnego. Uprawnieni do ubiegania się są: małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, a nawet osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z poszkodowanym pacjentem.

Odszkodowanie za błąd lekarski to proces złożony i wymagający wielu formalności. Ważne jest, aby zgromadzić odpowiednią dokumentację i skorzystać z pomocy doświadczonych prawników. Pamiętaj, że masz prawo do godnej opieki medycznej i jeżeli to prawo zostanie naruszone, masz prawo do roszczeń.


Zobacz też:
Archiwum: czerwiec 2023

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *