Problemy zdrowotne

Migotanie przedsionków – najważniejsze informacje

Migotanie przedsionków – najważniejsze informacje

Migotanie przedsionków to jedno z częściej diagnozowanych zaburzeń rytmu mięśnia sercowego. Lekarz rozpoznaje je na podstawie zapisu z badania EKG. Sprawdź, co może doprowadzić do migotania przedsionków oraz na czym polega wspomniane badanie.

Migotanie przedsionków – co to znaczy?

Migotanie przedsionków to jedna z bardziej rozpowszechnionych arytmii, czyli zaburzeń rytmu serca u osób dorosłych. Charakteryzuje się nieskoordynowanym pobudzeniem przedsionków serca. Niekiedy jednocześnie u pacjenta występuje przyspieszona akcja komór serca. W części przypadków migotanie przedsionków jest bezobjawowe. Czasami towarzyszą mu takie objawy jak: duszność, zawroty głowy, kołatanie serca (uczucie przyspieszonej lub niemiarowej akcji serca), gorsza tolerancja wysiłku, łatwe męczenie się, ból w klatce piersiowej, nieregularne tętno, uczucie lęku, omdlenia. Eksperci podkreślają, że migotanie przedsionków w wielu przypadkach znacznie obniża jakość życia.

Co powoduje migotanie przedsionków?

Migotanie przedsionków wywołane może być zarówno przez czynniki sercowe, jak i pozasercowe. Wśród jednych z częściej występujących specjaliści wymieniają:

 • niewydolność serca;
 • wady zastawkowe;
 • zapalenie mięśnia sercowego;
 • nadciśnienie tętnicze;
 • chorobę wieńcową, zawał mięśnia sercowego;
 • kardiomiopatie (szczególnie rozstrzeniowa);
 • nowotwory serca, pierwotne lub przerzutowe, umieszczone szczególnie w ścianie przedsionków;
 • zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia;
 • nadmierną masę ciała;
 • zatorowość płucną;
 • nadczynność tarczycy;
 • udar mózgu;
 • choroby układowe z zajęciem serca (skrobiawica – odkładanie biologicznie nieaktywnego białka w narządach, sarkoidoza – powstawanie małych grudek zapalnych);
 • zaburzenia elektrolitowe;
 • działanie toksyn i używek;
 • czynniki genetyczne.

W przypadku gdy nie da się określić przyczyny migotania przedsionków, nazywa się je samoistnymi.

Rozpoznawanie migotania przedsionków

Podstawowym badaniem wykorzystywanym w rozpoznaniu migotania przedsionków jest elektrokardiografia. To bezinwazyjne i bezbolesne badanie, na podstawie którego lekarz dokonuje oceny pracy mięśnia sercowego. Wykonywane jest w pozycji leżącej. Podczas EKG nie można mówić ani poruszać się, ponieważ mogłoby to zniekształcić jego wyniki. Po usunięciu wszelkich elementów metalowych na ciele pacjenta umieszczane są elektrody (dokładnie na klatce piersiowej i kończynach). Dzięki nim w czasie badania prąd przepływa przez ciało badanej osoby. Elektrody zbierają informacje na temat elektrycznej pracy serca – dane te zapisywane są na taśmie w postaci wykresów. 

Zapis migotania przedsionków charakteryzuje:

 • rytm serca bez widocznych, powtarzających się załamków P;
 • występowanie różnokształtnych, niemiarowych fal migotania, zazwyczaj w V1, V2; 
 • nieregularne odstępy R-R. 

W rozpoznaniu migotania przedsionków lekarz posiłkować się może wynikami ze standardowego 12-odprowadzeniowego EKG albo z pojedynczego odprowadzenia o czasie trwania wynoszącym co najmniej 30 s. W razie potrzeby specjalista zlecić może dodatkowe badania.

Artykuł zewnętrzny.


Zobacz też:
Archiwum: listopad 2023

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *