Porady medyczne

Czy samo OC wystarczy podczas wypadku samochodowego?

Czy samo OC wystarczy podczas wypadku samochodowego?

Składki na OC zapewniają fundusze na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji poszkodowanych w wypadkach samochodowych. Z polisy pokrywa się świadczenia dla ofiar – a co ze sprawcą? A jeśli winowajca nie ma ubezpieczenia? Dowiedz się więcej z naszego artykułu!

Pieniądze ze składek idą również na rekompensaty materialne, tu jednak skupimy się na kwestiach ratowania zdrowia i życia. Co bardziej zirytowane osoby powtarzają, że ostrożni kierowcy muszą płacić za „wariatów i piratów drogowych”. I jest w tym trochę racji – wiele okoliczności skutkuje zwyżkami u ubezpieczycieli. Wystarczy, że kierowca należy do grupy, która powoduje więcej wypadków – nawet jeśli konkretna osoba nie wykazuje cech i zachowań o podwyższonym ryzyku. Powszechny obowiązek posiadania OC pozwala sprawować opiekę zdrowotną nad ofiarami wypadków samochodowych. W sytuacjach, których nie obejmuje polisa, źródłem finansowania staje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Koszty leczenia poszkodowanych w wypadku samochodowym pokrywa ubezpieczyciel sprawcy lub UFG

OC jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. W razie spowodowania uszkodzeń ciała, uszczerbku na zdrowiu lub pogorszenia warunków bytowych ofiar pozwala sprawcy na uniknięcie opłacania wszystkiego z własnej kieszeni. Oczywiście spowodowanie wypadku drogowego powoduje podwyższenie przyszłych składek. To ubezpieczyciel reguluje wszelkie zobowiązania finansowe wobec placówek ochrony zdrowia

Są okoliczności, które uprawniają TU do żądania zwrotu wydatków na pokrycie kosztów leczenia przez sprawcę:

  • prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających;
  • celowe spowodowanie wypadku samochodowego;
  • wykorzystywanie auta niezgodnie z przeznaczeniem;
  • brak ważnych uprawnień (np. tymczasowe odebranie prawa jazdy).
Zobacz także:  Medyczna marihuana w walce z bólem – jak może pomóc?

A co, jeśli sprawca nie miał ubezpieczenia OC lub nie udało się go ustalić? Wtedy rozliczenia związane z akcją ratunkową, leczeniem, rehabilitacją itd. przejmuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Część każdej składki trafia do wspólnej, ogólnokrajowej puli. UFG również ma prawo roszczeń regresowych wobec kierowców odpowiedzialnych za wypadki. Więcej informacji o mechanizmach systemu ubezpieczeń znajdziesz m.in. na stronie kalkulator ubezpieczeniowy Beesafe w rozwijanej sekcji z popularnymi pytaniami.

Jeśli sprawca nie miał NNW, nikt nie zapłaci za jego uszczerbek na zdrowiu

Podstawowe ubezpieczenie nie jest czymś, co może poczekać. Każda luka spowoduje naliczenie kary – a informacja o niej najpewniej przyjdzie razem z adnotacją o naliczonych już odsetkach. Osoby z napiętym budżetem domowym powinny wykupić i w razie potrzeby odnowić ubezpieczenie OC krótkoterminowe za mniejszą sumę, by przejść na roczną polisę po ustabilizowaniu sytuacji finansowej. Miesięczne OC to niższy jednorazowy wydatek dla kierowcy, choć mniejsza opłacalność po przeliczeniu wysokości opłat na porównywalny okres.

Dodatkowe ubezpieczenia znacznie poszerzają zakres ochrony – najlepszym przykładem będzie tu polisa od następstw nieszczęśliwych wypadków. NNW z reguły obejmuje ochronę życia i zdrowia wszystkich osób podróżujących danym samochodem. Również w sytuacji, kiedy jego kierowca będzie winnym całego zdarzenia. Podobnie jak w przypadku OC, tak i tutaj towarzystwa ubezpieczeniowe wskazują w umowie okoliczności, które wyłączają ich odpowiedzialność odszkodowawczą. Celowe spowodowanie wypadku, by ktoś z rodziny otrzymał rekompensatę za śmierć bliskiej osoby, to tylko jeden z wielu przykładów.

Nigdy nie wiesz, kiedy dodatkowe ubezpieczenie zrobi odczuwalną różnicę

Oczywiście nawet najdroższa i najbardziej rozbudowana polisa nie stanowi skutecznej ochrony przed skutkami wypadków samochodowych. Przeświadczenie, że z każdym możliwym ubezpieczeniem można sobie pozwolić na więcej w trakcie jazdy, jest z gruntu fałszywe. Być może faktycznie TU opłaci takiej osobie najlepszą dostępną opiekę, w jakiejś prywatnej placówce medycznej. Tylko co z tego, jeżeli zdrowotne skutki zdarzenia na drodze będą dla zespołów ratowniczych i lekarzy nieodwracalne? Lepiej zachować ostrożność i zdrowy rozsądek za kierownicą, niż przez chwilę zapomnienia i żądzę adrenaliny poruszać się na wózku inwalidzkim lub dopłacać do renty dla ofiary swojej lekkomyślności.

Zobacz także:  Jak marihuana wpływa na organizm - wg. pracownika NFZ

Zobacz też:
Archiwum: lipiec 2022

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *