Ratownictwo Medyczne

Nieuzasadnione wezwanie karetki – co za to grozi? To nie żart!

Nieuzasadnione wezwanie karetki – co za to grozi? To nie żart!

Nieuzasadnione wezwanie karetki to poważny problem, z którym borykają się służby ratunkowe. Takie zgłoszenia nie tylko utrudniają pracę ratowników, ale także narażają zdrowie i życie osób faktycznie potrzebujących pomocy. Jakie konsekwencje za to grożą?

Kiedy mówimy o nieuzasadnionym wezwaniu karetki?

Nieuzasadnione wezwanie karetki to zgłoszenie o potrzebie interwencji zespołu ratownictwa medycznego w sytuacji, która nie zagraża bezpośrednio życiu lub zdrowiu. Przykładami takich zgłoszeń są wezwania do osób z przeziębieniem, bólem gardła, niegroźnymi skaleczeniami czy innymi dolegliwościami, które nie wymagają pilnej pomocy medycznej. 

Należy zaznaczyć, że nieuzasadnione wezwanie karetki blokuje numer alarmowy, utrudnia pracę dyspozytorów i ratowników oraz opóźnia dotarcie pomocy do osób znajdujących się w stanie zagrożenia życia. Takie zachowanie jest nie tylko nieodpowiedzialne, ale także podlega karze.

Nieuzasadnione wezwanie karetki – konsekwencje prawne

Nieuzasadnione wezwanie karetki jest wykroczeniem, za które grozi odpowiedzialność prawna. Zgodnie z art. 66 Kodeksu wykroczeń, kto, powodowany złośliwością lub innymi nieczystymi intencjami, chcąc wywołać niepotrzebną czynność fałszywą informacją lub w inny sposób, wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł.

Ponadto osoba blokująca numer alarmowy lub utrudniająca prawidłowe funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowego również podlega karze. Sądy rzadko orzekają areszt w takich przypadkach, natomiast grzywna jest dość powszechnie stosowaną sankcją.

Kiedy wezwać karetkę pogotowia?

Wezwanie karetki pogotowia powinno mieć miejsce w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. Do takich przypadków zalicza się między innymi: 

 • utratę przytomności;
 • zaburzenia świadomości;
 • nagły i silny ból w klatce piersiowej;
 • duszności;
 • krwotoki;
 • urazy powstałe w wyniku wypadków komunikacyjnych;
 • upadki z dużej wysokości.

Ważne jest, aby przed wezwaniem pomocy upewnić się, że stan poszkodowanego rzeczywiście wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego. W przypadku mniej poważnych dolegliwości, takich jak przeziębienie, ból gardła czy niegroźne skaleczenia, należy skontaktować się z lekarzem rodzinnym lub udać się do najbliższej placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotne.

Procedura wzywania karetki

Aby wezwać karetkę, należy zadzwonić pod numer alarmowy 999 lub 112. Połączenie odbiera dyspozytor medyczny, któremu trzeba przekazać najważniejsze informacje:

 • co się stało;
 • ile osób potrzebuje pomocy;
 • gdzie dokładnie znajduje się poszkodowany;
 • jakie są objawy. 

Dyspozytor ocenia sytuację i podejmuje decyzję o wysłaniu karetki. W przypadku wątpliwości co do zasadności wezwania może odmówić interwencji, wskazując jednocześnie inne możliwości uzyskania pomocy, np. kontakt z lekarzem rodzinnym.

Skala problemu nieuzasadnionych wezwań karetki

Nieuzasadnione wezwania karetek to poważny problem polskiego systemu ratownictwa medycznego. Szacuje się, że nawet kilkadziesiąt procent wszystkich zgłoszeń to przypadki bezpodstawnego wzywania pomocy. Wśród najczęstszych przyczyn niezasadnych wezwań wymienia się chęć uzyskania recepty, porady lekarskiej, a nawet traktowanie karetki jak taksówki do szpitala. Zdarzają się też zgłoszenia pod wpływem alkoholu lub w celu dokuczenia innym.

Takie zachowania nie tylko generują niepotrzebne koszty, ale przede wszystkim opóźniają dotarcie pomocy do osób znajdujących się w stanie zagrożenia życia. Dlatego tak ważna jest społeczna świadomość, kiedy faktycznie należy wzywać karetkę.

Najbardziej absurdalne przyczyny wezwań pogotowia

Wśród najbardziej absurdalnych powodów wezwania karetki pogotowia można wymienić m.in. złe samopoczucie psa, ugryzienie przez żółwia hodowanego w domu, brak apetytu u niemowlęcia od dwóch godzin czy uszkodzenie naskórka podczas zabiegów pielęgnacyjnych. Jak wspomniano wcześniej, zdarza się też, że karetki wzywane są do osób, które chcą uzyskać receptę, poradę lekarską, a nawet potraktować ambulans jak taksówkę do szpitala. 

To warto wiedzieć o nieuzasadnionym wezwaniu karetki

Nieuzasadnione wezwanie karetki to nie tylko narażanie zdrowia i życia innych osób, ale także czyn zabroniony, za który grożą surowe konsekwencje prawne. Grzywna lub ograniczenie wolności to realne sankcje za bezpodstawne blokowanie numeru alarmowego i utrudnianie pracy ratowników medycznych. Konsekwencją może być ciężki uszczerbek zdrowia lub śmierć osoby, która w wyniku tych działań nie otrzymała na czas wymaganej pomocy.

Dlatego tak istotna jest rozwaga przy podejmowaniu decyzji o wezwaniu pogotowia. Karetka powinna być wzywana tylko w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. W pozostałych sytuacjach lepiej skontaktować się z lekarzem rodzinnym lub skorzystać z nocnej i świątecznej opieki medycznej.


Zobacz też:
Archiwum: kwiecień 2024

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *