Odszkodowanie

Ile odszkodowania za zabieg cieśni nadgarstka można dostać?

Ile odszkodowania za zabieg cieśni nadgarstka można dostać?

Ile odszkodowania za zabieg cieśni nadgarstka można dostać od ubezpieczyciela? Przejście zabiegu chirurgicznego, a następnie rehabilitacji kwalifikuje do wypłaty odszkodowania. Dowiedz się, od czego zależy jego wysokość.

Zespół cieśni nadgarstka to częste schorzenie u osób wykonujących pracę biurową. W zaawansowanym stadium często koniecznością jest operacja. Schorzenie to może prowadzić do niezdolności wykonywania pracy zarobkowej. Czy w związku z tym poszkodowany może liczyć na odszkodowanie? Ile odszkodowania za zabieg cieśni nadgarstka można otrzymać? Wypłacana suma jest zależna od stopnia zaawansowania choroby, przebytego leczenia, a także wysokości opłacanych składek.

Zespół cieśni nadgarstka – objawy

Neuropatia uciskowa, czyli inaczej zespół cieśni nadgarstka, to choroba dotykająca osoby zajmujące się pracą biurową. Przyczynę upatruje się w powtarzających się czynnościach takich jak pisanie na klawiaturze czy granie na instrumencie. W wyniku takich ruchów dochodzi do ucisku na nerw, które wywołują nieprzyjemne objawy. Schorzeniu towarzyszą dolegliwości takie jak:

  • mrowienie palców;
  • drętwienie w okolicy kciuka, palca wskazującego i serdecznego;
  • dyskomfort w okolicy dłoni;
  • osłabienie, a czasem także zanik mięśni;
  • brak możliwości samodzielnego utrzymania przedmiotów w rękach.

Objawy bardzo często dają o sobie znać w nocy, zakłócając sen. Strzepnięcie dłoni przynosi ulgę, jednak jedynie krótkotrwałą. W zaawansowanym stopniu neuropatia uniemożliwia wykonywanie codziennych czynności. Ile odszkodowania za zabieg cieśni nadgarstka może dostać pracownik? Liczy się zastosowane leczenie operacyjne i przebyta rehabilitacja.

Ile odszkodowania za zabieg cieśni nadgarstka – neuropatia jako choroba zawodowa

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 30 czerwca 2009 roku, zespół cieśni nadgarstka uznawany jest za chorobę zawodową, a więc wywołaną przez sposób wykonywania pracy. Oznacza to, że choroba jest wynikiem szkodliwych czynników zawodowych. Przedstawienie stosownej dokumentacji medycznej uprawnia pracownika, a także byłego pracownika do otrzymania odszkodowania z tego tytułu. Co ważne, w przypadku podejrzenia choroby, pracodawca ma obowiązek zgłosić ten fakt właściwemu organowi sanitarnemu.

Ile odszkodowania za zabieg cieśni nadgarstka – leczenie

Same objawy zespołu cieśni nadgarstka nie wystarczą, by uzyskać odszkodowanie z tego tytułu. W początkowym stadium choroby stosuje się leczenie zachowawcze polegające na noszeniu ortezy, wstrzykiwaniu glikokortykosteroidów i ćwiczeń. Czasem jednak pomimo zastosowanego leczenia ucisk na nerw pośrodkowy nie ustępuje i jedynym wyjściem jest zabieg operacyjny. W większości przypadków przynosi on oczekiwane rezultaty, jednak pacjent musi przejść po niej długotrwałą rehabilitację.

Proces leczenia wiąże się z uszczerbkiem na zdrowiu, dlatego odszkodowanie po operacji wypłacane jest poszkodowanym, którzy wykupili polisę ubezpieczeniową. Ile odszkodowania za zabieg cieśni nadgarstka wypłaci ubezpieczyciel? W wyniku przebytej operacji można otrzymać ok. 10% sumy ubezpieczenia.

Świadczenie z tytułu leczenia kanału nadgarstka – kiedy nie dostaniesz odszkodowania?

Leczenie i rehabilitacja związana z zespołem cieśni nadgarstka upoważnia do wypłaty odszkodowania z polisy. Są jednak sytuacje, w których ubezpieczyciel po dokładnej weryfikacji wszystkich danych i historii choroby, może odmówić wypłaty świadczenia. Podstawą do odmowy są następujące sytuacje:

  • udział w zdarzeniach takich jak protesty lub bójki;
  • popełnienie przestępstwa;
  • próba samobójcza;
  • zatajenie lub podanie fałszywych danych w ankiecie medycznej;
  • uprawianie dyscyplin sportowych wysokiego ryzyka.

Innym powodem, dla którego ubezpieczyciel może odmówić wypłaty należnego świadczenia, jest obowiązujący okres karencji. Jest on ujęty w umowie, dlatego zawsze przed podpisaniem dokumentów należy dokładnie zapoznać się z ich treścią.

Jak uzyskać odszkodowanie z dwóch polis?

Jeśli poszkodowany opłaca dwie polisy, ma możliwość wypłaty odszkodowania od dwóch ubezpieczycieli. Warunkiem jest jednak opłacanie składek w ściśle wyznaczonym terminie, a także zapis w umowie, który uwzględnia ryzyko związane z tym schorzeniem. Ile odszkodowania za zabieg cieśni nadgarstka otrzymasz z dwóch polis? Pełna kwota jest ustalana w zależności od konkretnego przypadku.

Schorzenie, jakim jest zespół cieśni nadgarstka, może niekorzystnie wpłynąć na życie zawodowe i prywatne. W wyniku tej dolegliwości poszkodowany traci sprawność w rękach, a tym samym możliwość wykonywania pracy. Z tego względu neuropatia została uznana za chorobę zawodową, której leczenie podlega wypłacie odszkodowania. Jego wysokość szacowana jest zazwyczaj na 10% procent wartości ubezpieczenia.


Zobacz też:
Archiwum: marzec 2023

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *