strona główna
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
system ratownictwa medycznego
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
prawo w ratownictwie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
elementy anatomii
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
stany zagrożenia życia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
farmakologia w ratownictwie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
medyczne czynności ratunkowe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wytyczne postępowania
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
sprzęt ratowniczy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
artykuły
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
pierwsza pomoc przedmedyczna
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na stronie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stany zagrożenia życia

 

 

 

 

 

Stany zagrożenia życia
.......................................................................................................................

WIADOMOŚCI PODSTAWOWE
Ratownik to osoba, od której w zasadzie zależy wszystko. Począwszy od zawiadomienia zawodowych służb ratowniczych przez opiekę nad chorym po ratowanie w razie potrzeby jego życia. Jego zadania są ograniczone, ale niezbędne.

[
zobacz więcej]

STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA SPOWODOWANE CHOROBAMI WEWNĘTRZNYMI
 
NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA
Jest to stan, w którym niezależnie od przyczyny następuje nagłe zatrzymanie efektywnej pracy serca, co powoduje ustanie krążenia krwi i niedotlenienie narządów oraz tkanek.

RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA
Celem resuscytacji krążeniowo-oddechowej i intensywnego podtrzymywania akcji serca jest „ocalenie serc zbyt dobrych, aby umrzeć", po to, by zabezpieczyć mózg przed utratą zdolności do życia.

RESUSCYTACJA DOROSŁYCH - podstawowe zabiegi ratujące życie (postępowanie zgodnie z algorytmem BLS, BLS-AED)
RESUSCYTACJA DOROSŁYCH -
zaawansowane zabiegi ratujące życie (postępowanie zgodnie z algorytmem ALS)
RESUSCYTACJA DZIECI - podstawowe zabiegi ratujące życie (postępowanie zgodnie z algorytmem BLS)
RESUSCYTACJA DZIECI -
zaawansowane zabiegi ratujące życie (postępowanie zgodnie z algorytmem ALS)
RESUSCYTACJA NOWORODKÓW - postępowanie zgodnie z algorytmem BLS, ALS


CIAŁO OBCE W DROGACH ODDECHOWYCH
Najczęściej spotykanym przypadkiem jest zachłyśnięcie, czyli dostanie się ciała obcego do tchawicy. Ma to miejsce bardzo często podczas rozmowy przy jedzeniu. Od razu wyzwala się naturalny odruch obronny organizmu w postaci kaszlu.

POSTĘPOWANIE U DOROSŁYCH - podstawowe zabiegi (postępowanie zgodnie z algorytmem FBAO)
POSTĘPOWANIE U DZIECI - podstawowe zabiegi (postępowanie zgodnie z algorytmem FBAO
)


OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA
Ostra niewydolność oddechowa to znaczne zmniejszenie czynności oddechowej organizmu u osób ze zdrowymi do tej pory płucami. Ostra niewydolność oddechowa oznacza nieprawidłowy skład gazów krwi (tlenu lub dwutlenku węgla). Występuje rzadko, nie ma związku z płcią, występuje w każdym wieku.
 [zobacz więcej]
 
ZATOR TĘTNICY PŁUCNEJ
Zator płucny - zatkanie tętnicy płucnej lub jej odgałęzień przez materiał zatorowy, którym najczęściej jest skrzepnięta krew. Zatkanie tętnicy płucnej powoduje całkowite lub częściowe zamknięcie przepływu krwi przez płuca.
 [zobacz więcej]

ASTMA OSKRZELOWA, STAN ASTMATYCZNY
Astma oskrzelowa polega na występowaniu napadów (ataków) duszności spowodowanych skurczem oskrzeli. U podłoża kurczu oskrzeli leży ich przewlekły stan zapalny i nadreaktywność na różne bodźce. Stan zapalny oskrzeli powoduje pogrubienie błony śluzowej w oskrzelach i nadmierną produkcję śluzu - oba czynniki zmniejszają pole przekroju dróg oddechowych.
 [zobacz więcej]

ZAOSTRZENIE POCHP
Astma oskrzelowa polega na występowaniu napadów (ataków) duszności spowodowanych skurczem oskrzeli. U podłoża kurczu oskrzeli leży ich przewlekły stan zapalny i nadreaktywność na różne bodźce. Stan zapalny oskrzeli powoduje pogrubienie błony śluzowej w oskrzelach i nadmierną produkcję śluzu - oba czynniki zmniejszają pole przekroju dróg oddechowych.
 [zobacz więcej]


OSTRE ZAPALENIE KRTANI
Zapalenie krtani to stan zapalny górnego odcinka oddechowego, służącego do wydawania dźwięków. Występuje bardzo często w okresie letnim, ponieważ pijemy dużo zimnych napoi, aby się ochłodzić. Zapalenie krtani dotyka najczęściej osoby palące papierosy oraz alergików, ponieważ u tych pacjentów niszczona jest śluzówka dróg oddechowych oraz aparat rzęskowy, który ma zadanie je oczyszczać. 
[zobacz więcej]

OSTRE ZESPOŁY WIEŃCOWE - ZAWAŁ MIĘŚNIA SERCOWEGO
Zawał mięśnia sercowego jest to martwica komórek mięśniowych określonego obszaru serca, wywołana zamknięciem światła naczynia wieńcowego najczęściej w wyniku pęknięcia blaszki miażdżycowej.
[zobacz więcej]

OBRZĘK PŁUC
Przemieszczenie płynu (filtrat osocza krwi) z naczyń krwionośnych w płucach do światła pęcherzyków płucnych i przegród między pęcherzykowych. Gromadzący się w pęcherzykach płucnych płyn powoduje ich zalanie i brak możliwości normalnej wymiany gazowej.
 [zobacz więcej]

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, PRZEŁOM NADCIŚNIENIOWY
Nadciśnienie tętnicze to zespół chorobowy, którego przyczyną są nieprawidłowe, podwyższone wartości ciśnienia tętniczego. Normy dla prawidłowych wartości ciśnienia tętniczego systematycznie obniżają się.
 [zobacz więcej]

CZĘSTOSKURCZE (NADKOMOROWY, KOMOROWY)
Groźna dla życia arytmia (nieprawidłowy rytm serca), która przebiega z bardzo szybką czynnością serca, prowadzi do spadku ciśnienia tętniczego, niewydolności serca (krążenia) oraz w krańcowych przypadkach gdy częstoskurcz komorowy przekształca się w migotanie komór do zgonu pacjenta.
[zobacz więcej]

BLOK PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY, BRADYKARDIA
Blok przedsionkowo-komorowy oznacza częściowe (blok I lub II stopnia) lub całkowite (blok III stopnia) zablokowanie przewodzenia impulsu elektrycznego w sercu. Impuls elektryczny powstaje w wyspecjalizowanej strukturze serca, która nazywa się rozrusznikiem (inna nazwa to węzeł zatokowy lub zatokowo-przedsionkowy) i stamtąd jest przewodzony wiązkami włókien do mięśni przedsionków i komór serca powodując ich skurcz.
 [zobacz więcej]

WSTRZĄS HIPOWOLEMICZNY, KARDIOGENNY, ANAFILAKTYCZNY
Są różne definicje wstrząsu. Istotą jego są zaburzenia w mikro-krążeniu na poziomie komórkowym Ze względu na etiologię wyróżnia się 3 podstawowe: zakrzepowe, zatorowe i krwotoczne. jest niewystarczającym natlenieniem tkanek w wyniku obniżonej perfuzji (hipoperfuzji). Jest wiele przyczyn obniżonej perfuzji. Trzy z nich przedstawiam poniżej: hipowilemiczny, kardiogenny, anafilaktyczny. 
[zobacz więcej]

HEMOFILIA A I B
Hemofilia A to wrodzona skaza krwotoczna spowodowana zmniejszeniem aktywności cz. VIII, a hemofilia B – zmniejszeniem aktywności cz. IX. Wynikiem mutacji genu cz. VIII lub cz. IX na chromosomie X może być zmniejszenie lub brak syntezy białka albo synteza nieprawidłowego białka. Choroby te występują głównie u mężczyzn; kobiety są nosicielkami (chorują bardzo rzadko). U 30–50% chorych mutacja występuje spontanicznie, a wywiad rodzinny jest ujemny. Hemofilia B jest 6–7 razy rzadsza od hemofilii A. Klasyfikacja hemofilii w zależności od aktywności cz. VIII albo IX: <1% normy – ciężka; 1–5% normy – umiarkowana; >5 do <50% normy – łagodna. [zobacz więcej]

NIEWYDOLNOŚĆ NEREK
Niewydolność nerek jest zespołem klinicznym definiowanym jako wzrost stężenia kreatyniny w surowicy i zmniejszenie diurezy. Cechuje się szerokim spektrum zaburzeń - od przejściowego zwiększenia wskaźników biologicznych uszkodzenia nerek do ciężkich zaburzeń metabolicznych i klinicznych. [zobacz więcej]

STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA SPOWODOWANE CHOROBAMI UKŁADU PRZEMIANY MATERII
 
CUKRZYCA, ŚPIĄCZKI CUKRZYCOWE
Głównymi typami cukrzycy są: cukrzyca typu I, cukrzyca typu II, cukrzyca występująca w ciąży, inne postaci. Cukrzyca typu I, zwana insulinozależną lub cukrzycą młodzieńczą, jest chorobą autoimmunologiczną, czyli taką w której układ odpornościowy organizmu atakuje własne komórki, prowadząc do zaburzeń w ich funkcjonowaniu, lub wręcz do ich całkowitego zniszczenia.
 [zobacz więcej]

PRZEŁOM HIPOMETABOLICZNY
Zespół objawów klinicznych wywołanych niedoborem hormonów tarczycy prowadzący do uogólnionego spowolnienia procesów metabolicznych. Wyróżnia się niedoczynność tarczycy pierwotną – spowodowaną uszkodzeniem tarczycy, najczęściej w wyniku przewlekłego autoimmunologicznego zapalenia tarczycy (choroba Hashimoto), wtórną – wskutek niedoboru bądź braku wydzielania TSH przez przysadkę (niedoczynność przysadki), trzeciorzędową – wskutek braku lub niedoboru TRH (uszkodzenie podwzgórza). Niedoczynność tarczycy to najczęściej występująca choroba gruczołu tarczowego, której częstość występowania wzrasta z wiekiem. Do charakterystycznych objawów ogólnych zalicza się: przyrost masy ciała, osłabienie, zmęczenie, senność, ogólne spowolnienie, uczucie chłodu. Zaburzenia będą dotyczyły większości układów w organizmie człowieka. Dla niedoczynności tarczycy znamienne będzie podwyższone stężenie TSH i niskie stężenie fT4. W przypadku wtórnej niedoczynności tarczycy pomimo niskiego fT4 notuje się również niskie stężenie TSH. [zobacz więcej]

PRZEŁOM HIPERMETABOLICZNY
Zwiększenie wydzielania hormonów tarczycy przekraczające aktualne zapotrzebowanie tkankowe prowadzi do rozwoju charakterystycznego zespołu objawów ogólnych – tj.: ubytek masy ciała, osłabienie, nietolerancja ciepła. Podobnie jak w przypadku niedoczynności tarczycy zmiany będą dotyczyły
większości układów. Nadczynność tarczycy jest najczęściej związana z występowaniem choroby Gravesa-Basedowa (autoimmunologiczne zapalenie tarczycy), gdzie bezpośrednią przyczyną nadczynności tarczycy jest obecność autoprzeciwciał skierowanych przeciwko receptorom TSH w błonach komórek tarczycy. Drugą najczęstszą postacią jest wole guzkowe toksyczne. Tutaj nadczynność wynika z obecności autonomicznie wydzielającego gruczolaka lub mnogich gruczolaków tarczycy. 
[zobacz więcej]

STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA SPOWODOWANE CHOROBAMI UKŁADU NERWOWEGO
 
PADACZKA, NAPAD PADACZKOWY
Jest to wielo przyczynowym zespołem chorobowym.  Polega na występowaniu napadów będących wynikiem powstania w mózgu ognisk neuronów o nieprawidłowej budowie lub zaburzonym przewodnictwie. 
[zobacz więcej]

UDARY MÓZGOWE
Choroby naczyniowe mózgu polegają na upośledzeniu przepływu (np. w wyniku zamknięcia tętnicy) w naczyniach mózgowych lub krwawieniu z tych naczyń. Ze względu na etiologię wyróżnia się 3 podstawowe: zakrzepowe, zatorowe i krwotoczne.
 [zobacz więcej]

NEUROINFEKCJA
Zapadalność na ostre zakażenia układu nerwowego wynosi 5-10 przypadków na 100 tys. mieszkańców na rok, choć część zachorowań jest prawdopodobnie nierozpoznawana ze względu na łagodny przebieg. U dorosłych i młodzieży dominują zakażenia wirusowe, u noworodków i małych dzieci bakteryjne. Dzięki polityce szczepień prewencyjnych liczba bakteryjnych zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych systematycznie maleje. U dorosłych infekcjom bakteryjnym sprzyjają stany obniżonej odporności, zabiegi neurochirurgiczne i urazy.  [zobacz więcej]

STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA SPOWODOWANE ZATRUCIAMI
 
STANY NAGŁE SPOWODOWANE ŚRODKAMI CHEMICZNYMI - ZATRUCIA
Po przejściu przez błony komórkowe substancja trująca dostaje się do krwi skąd może być przenoszona do tkanek. Tam ulega przemianie działając na określony układ receptorów. We krwi wiąże się ona z białkami (albuminami), częściowo znajduje się ze frakcji nie związanej (wolnej). Ta część związana z białkami jest nie aktywna i stanowi swego rodzaju magazyn.
 [zobacz więcej]

STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA SPOWODOWANE URAZAMI
 
URAZY STANOWIĄCE ZAGROŻENIE ŻYCIA
Urazy stanowią czwartą przyczynę zgonów wśród chorych z wszystkich grup wiekowych i najczęstszą przyczynę zgonów wśród dzieci i dorosłych < 45. rż. Na każdy zgon przypada 10 chorych przyjmowanych do szpitala i setki leczonych w ambulatoriach i na oddziałach urazowych. Przeżycie chorych z ciężkimi obrażeniami ciała zależy od czasu. „Złota godzina” zaczyna się w momencie powstania urazu, a nie w chwili dotarcia „pomocy na miejsce zdarzenia. Najczęściej nie pozostaje wiele czasu z tej godziny, kiedy rozpoczyna się badanie chorego, tak więc należy bardzo dobrze zorganizować wszystkie czynności.
 [zobacz więcej]
 
RANY, KRWAWIENIA, KRWOTOKI ,ODMROŻENIA, OPARZENIA
Rany mechaniczne powstają w wyniku działania czynników. termiczne powstają w wyniku działania wysokiej temperatury chemiczne - substancji chemicznych. Jeżeli krew wypływa wprost na zewnątrz ustroju mówimy o krwotoku zewnętrznym.
Gromadzenie się krwi w jamach ciała, w jamie czaszkowej, w tkance podskórnej i mięśniach – określamy mianem krwotoku wewnętrznego.
 [zobacz więcej]
 

 

 

Strona głównado góry
© 2003-2021 Ratownik Medyczny | Design by JP |