strona główna
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
system ratownictwa medycznego
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
prawo w ratownictwie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
elementy anatomii
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
stany zagrożenia życia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
farmakologia w ratownictwie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
medyczne czynności ratunkowe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wytyczne postępowania
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
sprzęt ratowniczy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
artykuły
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
pierwsza pomoc przedmedyczna
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na stronie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wyposażenie ambulansów ZRM

 

 

 

 

 

Sprzęt ratowniczy - wyposażenie ambulansów ZRM
.............................................................................................................................................................

     
WYPOSAŻENIE AMBULANSÓW ZRM TYPU S
Przepisami bezpośrednio wpływającymi na standard wyposażenia ambulansów typu S oraz P w Polsce jest Zarządzenie Nr 18/2010/DSM  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2010 r.  zmieniające Zarzadzenie nr 53/2009/DSM  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 października 2009. Zestawienie wymogów odnoszących się do wyposażenia formułowane jest w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 18/2010/DSM. Wymagania dotyczące wyposażenia medycznego środka transportu zgodnie z Polską Normą PN-EN 1789:2008 "Pojazdy medyczne i ich wyposażenie - ambulanse drogowe" - ambulans typu S.
  WYPOSAŻENIE AMBULANSÓW ZRM TYPU P
Przepisami bezpośrednio wpływającymi na standard wyposażenia ambulansów typu S oraz P w Polsce jest Zarządzenie Nr 18/2010/DSM  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2010 r.  zmieniające Zarzadzenie nr 53/2009/DSM  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 października 2009. Zestawienie wymogów odnoszących się do wyposażenia formułowane jest w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 18/2010/DSM. Wymagania dotyczące wyposażenia medycznego środka transportu zgodnie z Polską Normą PN-EN 1789:2008 "Pojazdy medyczne i ich wyposażenie - ambulanse drogowe" - ambulans typu P.

 
LUCAS 2 system kompresji klatki piersiowej
System kompresji klatki piersiowej LUCAS 2 służy zapewnieniu lepszych efektów reanimacji w przypadku zatrzymania krążenia oraz ułatwieniu pracy służb ratowniczych. Urządzenie wykonuje co najmniej 100 ucisków na minutę o głębokości 5 cm; a możliwość szybkiego jego zastosowania minimalizuje przerwy w procesie resuscytacji. Przepuszczalny dla promieni RTG w pracowni kardiologii inwazyjnej. Jedyny zautomatyzowany system kompresji klatki piersiowej, zmodernizowany dla celów pracowni kardiologii inwazyjnej.
  TrueCPR Asystent RKO
TrueCPR Asystent RKO jest przeznaczony do zoptymalizowania jakości ręcznie wykonywanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej poprzez dostarczanie prostych, precyzyjnych informacji zarówno w czasie prowadzenia akcji, jak i po zdarzeniu. TrueCPR dokładnie mierzy głębokość ucisków klatki piersiowej pacjenta, niezależnie od powierzchni, na której leży pacjent poczynając od różnych typów materacy po pojazdy w ruchu wykorzystując do tego celu unikatową technologię bazującą na trójwymiarowej indukcji pola (Triaxial Field Induction - TFI).

 

 

Strona głównado góry
© 2003-2021 Ratownik Medyczny | Design by JP |