strona główna
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
system ratownictwa medycznego
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
prawo w ratownictwie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
elementy anatomii
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
stany zagrożenia życia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
farmakologia w ratownictwie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
medyczne czynności ratunkowe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wytyczne postępowania
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
sprzęt ratowniczy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
artykuły
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
pierwsza pomoc przedmedyczna
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na stronie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spis treści

 

 

 

 

 

Spis treści
......................................................................................................................

Serwis podzielony został na kilka działów tematycznych:

     
Strona główna
strona startowa serwisu zawierająca opis i charakterystykę serwisu
  System ratownictwa medycznego
ciekawe artykuły o powstawaniu oraz organizacji systemu zintegrowanego ratownictwa medycznego

 
Prawo w ratownictwie
dział zawierający najważniejsze podstawy prawne Państwowego Ratownictwa Medycznego
  Elementy anatomii człowieka
dział zawiera podstawowe wiadomości z zakresu anatomii i fizjologii człowieka

 
Stany zagrożenia życia
 dział
serwisu, zawierający charakterystyki najważniejszych stanów zagrożenia życia w ratownictwie medycznym
  Farmakologia w ratownictwie
przedstawiono wykaz najczęściej stosowanych leków w nagłych stanach zagrożenia życia, ich działanie, dawki, drogi podania, przeciwwskazania

 
Medyczne czynności ratunkowe
dział którego celem jest  nabycie umiejętności wykonywania technik zabiegowych oraz rozpoznania, różnicowania i kwalifikowania objawów zagrażających życiu.
  Wytyczne postępowania
dział zawiera wytyczne postępowania opracowane przez instytucje zajmujące się opracowaniem standardów postępowania

 
Sprzęt ratowniczy
przestawiono tutaj wykaz sprzętu profesjonalnego obowiązującego na wyposażeniu ambulansów ZRM.
  Artykuły
zamieszczono tutaj interesujące publikacje propagujące zdrowy styl życia

 
Pierwsza pomoc
na stronach opisano sposoby udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla osób nie związanych z medycyną, tak aby każdy kto zauważy osobę w sytuacji wymagającej pomocy odważnie udzielił pomocy na miejscu zdarzenia.
   

 

 

Strona głównado góry
© 2003-2021 Ratownik Medyczny | Design by JP |