strona główna
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
system ratownictwa medycznego
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
prawo w ratownictwie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
elementy anatomii
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
stany zagrożenia życia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
farmakologia w ratownictwie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
medyczne czynności ratunkowe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wytyczne postępowania
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
sprzęt ratowniczy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
artykuły
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
pierwsza pomoc przedmedyczna
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na stronie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Farmakologia w ratownictwie
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Do pobrania
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
leki ratownika medycznego
  leki ZRM P

  leki ZRM S

 

 

 

 

 

Farmakologia w ratownictwie medycznym
...........................................................................................................................................

FARMAKOLOGIA OGÓLNA
Farmakologia jest nauką o lekach. Nazwa dyscypliny wywodzi się z języka greckiego i pochodzi od słów: farmakon (lek) oraz logos (nauka). Farmakologia zajmuje się wszystkimi typami mechanizmów działania leków na żywy organizm (tj. działaniem leczniczym i niepożądanym).  [zobacz więcej]

DROGI PODAWANIA LEKÓW
Farmakologia jest nauką o lekach. Nazwa dyscypliny wywodzi się z języka greckiego i pochodzi od słów: farmakon (lek) oraz logos (nauka). Farmakologia zajmuje się wszystkimi typami mechanizmów działania leków na żywy organizm (tj. działaniem leczniczym i niepożądanym).  [zobacz więcej]

LEKI STOSOWANE PRZEZ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH których podanie jest dopuszczone na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 20.04.2016 r.

Acidium acetylsaliculium  [zobacz więcej]
Adenosinum 
[zobacz więcej]
Amiodaroni hydrochloridium
[zobacz więcej]
Atropinum sulfuricum 
[zobacz więcej]
Budesonidum  [zobacz więcej]
Clemastinum  [zobacz więcej]
Captoprilum  [zobacz więcej]
Clonozepamum  [zobacz więcej]
Clopidorgelum [zobacz więcej]
Dexametathasoni phosphas  [zobacz więcej]
Diazepamum 
[zobacz więcej]
Drotaverini hydrochloridium [zobacz więcej]
Epinephrinum  [zobacz więcej]
Fentanylum [zobacz więcej]
Flumazenilum 
[zobacz więcej]
Furosemidum 
[zobacz więcej]
Glucagoni hydrochlride 
[zobacz więcej]
Glucosum 
[zobacz więcej]
Glyceroli trinitras
[zobacz więcej]
Heparynum natricum  [zobacz więcej]
Hydroxyzinum 
[zobacz więcej]
Hydrocortisonum  [zobacz więcej]

  Ibuprofenum  [zobacz więcej]
Magnesii sulfas  [zobacz więcej]
Ketoprofenum  [zobacz więcej]
Lignocaini hydrochloridum  [zobacz więcej]
Isosorbidi mononitras  [zobacz więcej]
Mannitolum  [zobacz więcej] 
Metamizolum natricum  [zobacz więcej] 
Midazolamum  [zobacz więcej]
Metoclopramidum  [zobacz więcej]
Metoprololi tartras  [zobacz więcej]
Morphini sulfas  [zobacz więcej]
Naloxonum hydrochloricum 
[zobacz więcej]
Natrium chloratum 0,9%  [zobacz więcej]
Natrium hydrogenocarbonas  [zobacz więcej]
Papaverini hydrochloridium  [zobacz więcej]
Paracetamolum  [zobacz więcej]
Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny  [zobacz więcej]
Solutio Ringeri  [zobacz więcej]
Salbutamolum  [zobacz więcej]
Ticagrelor  [zobacz więcej]
Tietylperazynum  [zobacz więcej]
Tlen medyczny  [zobacz więcej]
Urapidilium  [zobacz więcej]

LEKI PODAWANE PRZEZ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH NA ZLECENIE LEKARZA SYSTEMU (ZESPOŁY ZRM S)

Atrovent  [zobacz więcej]
Calcium chloratum 
[zobacz więcej]
Chlorsuccillnum 
[zobacz więcej]
Dextran 
[zobacz więcej]
Dobutamina 
[zobacz więcej]
Dolargan 
[zobacz więcej]
Dopamina 
[zobacz więcej]
Efedryna 
[zobacz więcej]
Etomidat 
[zobacz więcej]
Exacyl 
[zobacz więcej]
HAES 
[zobacz więcej]

  Ketamina  [zobacz więcej]
Levonor  [zobacz więcej]
Methylprednisolone  [zobacz więcej]
Phenazolina  [zobacz więcej]
Poltram [zobacz więcej]
Propofol [zobacz więcej]
Solumedrol  [zobacz więcej]
Spasmalgon  [zobacz więcej]
Theospirex   [zobacz więcej]
Thiopental  [zobacz więcej]
 

 

 

Strona głównado góry
© 2003-2019 Ratownik Medyczny | Design by JP |