strona główna
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
system ratownictwa medycznego
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
prawo w ratownictwie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
elementy anatomii
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
stany zagrożenia życia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
farmakologia w ratownictwie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
medyczne czynności ratunkowe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wytyczne postępowania
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
sprzęt ratowniczy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
artykuły
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
pierwsza pomoc przedmedyczna
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na stronie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poród w warunkach ratownictwa medycznego

 

 

 

 

 

 

Artykuły o tematyce ratownictwa medycznego oraz ochrony zdrowia
...............................................................................................................................................................................................................................

PORÓD W WARUNKACH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Żeby móc bez nadmiernego niepokoju zaopiekować się rodzącą, należy zdać sobie sprawę z kilku faktów i prawideł, które decydują o powodzeniu porodu. Po pierwsze, trzeba prawidłowo rozpoznać moment, w którym ciężarna staje się rodzącą. Nie jest to takie proste, zwłaszcza kiedy kobieta jest w pierwszej ciąży. Już na kilka tygodni przed terminem porodu ciężarna może odczuwać skurcze przepowiadające, te o nieco intensywniejszym nasileniu, które może pomylić ze skurczami porodowymi. Żeby móc z całą pewnością stwierdzić, że rozpoczął się poród, muszą być spełnione następujące warunki:
• regularna czynność skurczowa macicy – skurcze występujące co 10 min lub częściej – co najmniej 2-3 skurcze, trwające
powyżej 10 sekund w ciągu 30 min;
• pęknięty pęcherz płodowy – optymalnym momentem jego pęknięcia jest czas między pełnym rozwarciem szyjki macicy a urodzeniem dziecka (pęknięcie pęcherza płodowego o czasie). Jednak dość często zdarza się, że wody płodowe odpływają przy niewielkim rozwarciu lub nawet bez czynności skurczowej macicy. Najczęściej moment odpłynięcia wód płodowych jest dobrze znany rodzącej. Sam fakt lub tylko podejrzenie odpływania wód płodowych powinny skutkować pilną konsultacją ginekologiczną – przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego związane jest z ryzykiem zakażenia wstępującego. Po pęknięciu pęcherza płodowego zawsze należy sprawdzić ilość i zabarwienie płynu owodniowego w celu przekazania tych informacji lekarzowi dyżurnemu SOR/IP oraz koniecznie skontrolować czynność serca płodu. Prawidłowa częstość to 110-150/min. Zaburzenia czynności serca płodu mogąbyć związane z wypadnięciem pępowiny,
 • wydalenie czopa śluzowego – rodząca może zauważyć odejście podbarwionego krwiście czopa śluzowego, co może być
oznaką rozwierania się ujścia zewnętrznego szyjki macicy.Spełnienie tych warunków może świadczyć o rozpoczętym porodzie. Za fizjologiczny należy uznać taki poród, który rozpoczął się po skończonym 37. tygodniu ciąży i nastąpił nie później niż do końca 41. tygodnia ciąży. Wszystkie objawy, takie jak cyklicznie pojawiające się bóle brzucha, odejście wód płodowych, krwawienie czy wydalenie czopa śluzowego, przed tym czasem i po nim powinny wzbudzić wzmożoną czujność i przyspieszyć decyzję o hospitalizacji ciężarnej.

Reguła Naegelego:
Termin porodu = pierwszy dzień ostatniej miesiączki + 1 rok – 3 miesiące + 7 dni*
* dotyczy regularnych, 28-dniowych cykli menstruacyjnych

Sytuacje wymagające bezwzględnego i szybkiego transportu do szpitala:
• Obfite krwawienie w trakcie porodu
• Zaburzenia akcji serca płodu
• Nieprawidłowe położenie płodu (miednicowe, poprzeczne)
• Ciąża wielopłodowa
• Wypadnięcie części drobnych płodu (pępowina, rączka, itp.)

 

 

 

Strona głównado góry
© 2003-2020 Ratownik Medyczny | Design by JP |