strona główna
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
system ratownictwa medycznego
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
prawo w ratownictwie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
elementy anatomii
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
stany zagrożenia życia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
farmakologia w ratownictwie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
medyczne czynności ratunkowe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wytyczne postępowania
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
sprzęt ratowniczy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
artykuły
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
pierwsza pomoc przedmedyczna
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na stronie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Farmakologia u kobiety ciężarnej
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Do pobrania
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
podział leków na kategorie
 
 
< powrót do działu
 

 

 

 

 

 

 

Artykuły o tematyce ratownictwa medycznego oraz ochrony zdrowia
...............................................................................................................................................................................................................................

FARMAKOLOGIA U KOBIETY  CIĘŻARNEJ

Kategorie leków ZRM P stosowanych u kobiet w ciąży – wpływ na płód

Do klasyfikacji substancji leczniczych pod kątem ryzyka szkodliwego działania na płód używa się klasyfikacji wg. Amerykańskiej Agencji ds. Leków i Produktów Spożywczych (FDA). Zgodnie z zaleceniami FDA wszystkie środki lecznicze można podzielić na 5 podstawowych kategorii. Leki stosowane przez ratownika medycznego można sklasyfikować do 4 kategorii:
A - badania z grupą kontrolna nie wykazały istnienia ryzyka dla płodu, możliwość uszkodzenia płodu wydaje się znikoma czyli dobrze przeprowadzone badanie kliniczno-kontrolne u ciężarnych nie wykazały ryzyka dla płodu w żadnym trymestrze ciąży;
B - badania na zwierzętach nie wskazują na istnienie ryzyka dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną u ludzi. Inaczej mówiąc, badania na zwierzętach nie wykazały ryzyka dla płodu, lecz nie potwierdzono tego u kobiet. Leki te są względnie bezpieczne w okresie ciąży. Szansa na uszkodzenie płodu jest nikła, ale możliwa;
C - badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet ciężarnych lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi. Leki te podaje się tylko wówczas, gdy korzyść wynikająca z ich stosowania jest większa niż ryzyko uszkodzenia płodu, czyli ryzyka nie można wykluczyć. W badaniach przeprowadzonych w USA wykazano, że 37,8% ciężarnych otrzymywało leki kategorii C;
D - istnieją dowody na niekorzystne działanie leku na płód, ale w pewnych sytuacjach klinicznych potencjalne korzyści z jego zastosowania przewyższają ryzyko (np. w stanach zagrażających życiu lub chorobach, w których inne leki kategorii A-C nie mogą być zastosowane lub są niebezpieczne.
X - badania przeprowadzone na zwierzętach lub u ludzi wykazały nieprawidłowości płodu w wyniku stosowania danego leku bądź istnieją dowody na niekorzystne działanie leku na płód ludzki i ryzyko zdecydowanie przewyższa potencjalne korzyści z jego zastosowania. Leki te są bezwzględnie przeciwwskazane u kobiet w ciąży.

Kategorie leków stosowanych u kobiet w ciąży w okresie laktacji
1 – Możliwe jest karmienie piersią. Nie ma ryzyka dla dziecka.
2 – Możliwe jest karmienie piersią, należy jednak obserwować dziecko.
3 – Możliwe jest jednorazowe lub krótkotrwale stosowanie leków, przy długotrwałym stosowaniu leków należy unikać karmienia piersią.
4 – Nie można karmić piersią przy stosowaniu tych leków.

Ogólne zasady stosowania farmakoterapii w ciąży zakładają, iż, jeśli to możliwe, należy unikać stosowania leków w okresie ciąży, zwłaszcza w I trymestrze. Jednakże należy pamiętać, iż nie należy rezygnować z farmakologii, jeśli nieleczone właściwie schorzenie może mieć niekorzystny wpływ na przebieg ciąży. Dlatego jeśli pacjentka ciężarna jest w stanie zagrożenia życia i zdrowia, tym bardziej nie powinniśmy się zawahać przed właściwą farmakoterapią.

 

 

 

 

Strona głównado góry
© 2003-2020 Ratownik Medyczny | Design by JP |