strona główna
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
system ratownictwa medycznego
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
prawo w ratownictwie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
elementy anatomii
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
stany zagrożenia życia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
farmakologia w ratownictwie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
medyczne czynności ratunkowe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wytyczne postępowania
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
sprzęt ratowniczy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
artykuły
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
pierwsza pomoc przedmedyczna
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W serwisie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 2 października 2017 r.
w sprawie doskonalenia
zawodowego ratowników
 medycznych
Dz.U. 2017,
poz. 1884
 
 

Dobre praktyki Postępowanie
dyspozytorów medycznych
i zespołów ratownictwa
medycznego z pacjentem
 z podejrzeniem udaru mózgu

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Facebook
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacje
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

strona główna
.....................................................................

OD AUTORA

Wielu ratowników medycznych po ukończeniu kształcenia w zawodzie pozostaje biernym w doskonaleniu zawodowemu. Serwis ten ma być przypomnieniem wiadomości zdobytych wcześniej oraz informacją o nowościach w ratownictwie medycznym. Jest adresowany głównie do wykwalifikowanego personelu medycznego ale również dla osób, które mogą być świadkami nagłego zachorowania lub wypadku, a nie mają żadnego przygotowania medycznego.

Opisane są również oprócz technik zaawansowanych, sposoby ratowania życia lub udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które mają zastosowanie bez użycia specjalistycznego sprzętu (np. worek samorozprężalny- zastosowanie przy sztucznym oddychaniu, rurki ustno - gardłowej lub intubacji dotchawiczej -  do zapewnienia drożności oddechowej.

Trudno wymagać, aby osoba przygodna posiadała przy sobie przykładowe przedmioty lub posiadała  kwalifikacje udzielania pierwszej pomocy.  Niektóre czynności ratownicze wymagają pewnego doświadczenia nabytego po przez ćwiczenie na specjalnym przyrządzie (manekin). Jednak zawsze tam, gdzie występuje zagrożenie niedotlenienia mózgu lub utraty życia z innych przyczyn,  należy podjąć próbę podtrzymania czynności życiowych do czasu przyjazdu ambulansu ZRM, wykorzystując posiadane  umiejętności. W większości opisanych tu przypadkach należy zawsze wzywać zespoły ratownictwa medycznego. W przypadku wątpliwości dyspozytor udzieli nam informacji jak postępować z poszkodowanym do czasu przybycia zespołu ratunkowego.

Jeżeli masz pytania, uwagi dotyczące serwisu lub dziedziny Ratownictwo Medyczne, możesz je wysyłać na adres poczty elektronicznej: kontakt@ratownikmed.pl. Na wszystkie wiadomości postaram się odpowiedzieć w miarę moich kompetencji. Serwis podzielony został na kilka działów tematycznych - spis treści.

Jerzy Pondel

NOWA POZYCJA KSIĄŻKOWA OD WYDAWNICTWA PZWL
"Stany zagrożenia życia w chorobach układu krążenia" autorstwa Adama Stępki, wydanie 2019 premiera 19.07.2019. Obecnie na rynku wydawniczym nie ma książki z kardiologii, która byłaby poświęcona ratownikom medycznym. Celem publikacji jest wypełnienie tej luki. Autor – krok po kroku – prowadzi czytelnika przez większość stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego w chorobach układu krążenia. [zobacz więcej]

OSŁUCHIWANIE KLATKI PIERSIOWEJ
Poza sercem, osłuchuje się również i płuca. Dokonuje się tego zarówno w obrębie przedniej, jak i tylnej części klatki piersiowej – z przodu (nieco wyżej niż przy osłuchiwaniu serca) możliwa jest ocena stanu większych oskrzeli, z kolei przy osłuchiwaniu pleców oceniana jest czynność pęcherzyków płucnych, czyli zdecydowanie drobniejszych elementów dróg oddechowych.  [zobacz więcej]

METODY OCENY POŁOŻENIA RURKI INTUBACYJNEJ
Ocena pierwotna położenia rurki intubacyjnej:  laryngoskopia bezpośrednia i obserwacja przechodzenia rurki intubacyjnej przez struny głosowe,  osłuchiwanie nadbrzusza (brak bulgotania), obustronne osłuchiwanie pól płucnych (szmery oddechowe powinny być symetryczne i dobrze słyszalne).  [zobacz więcej]
GLIKOKORTYKOIDY W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM
Już  od  wielu  lat  glikokortykosteroidy znajdują szerokie zastosowanie w różnorodnych stanach chorobowych. Są wykorzystywane od dermatologii, przez choroby wewnętrzne, do intensywnej terapii i medycyny ratunkowej. W wielu przypadkach ich rola jest nieoceniona. Wydłużają i poprawiają jakość życia, umożliwiając chorym normalne funkcjonowanie, a często także ratują życie. [zobacz więcej]

ZASADY TRANSPORTU PACJENTÓW
Podstawowe zasady transportu chorych: Bezpieczeństwo chorego i personelu ZRM.Wyeliminowanie możliwości powstania wtórnych obrażeń związanych z transportem chorego.Reguła „trzech R" (polskie 3W) right patients, in the right time to the right hospital [zobacz więcej]
ZASADY DOTYCZĄCE STABILIZACJI KRĘGOSŁUPA  - NOWE WYTYCZNE ITLS
W USA każdego roku u około miliona osób poszkodowanych ratownicy podejrzewają uraz kręgosłupa. Tylko u 2% przypadków potwierdzona zostaje wstępna diagnoza, a większość z tych urazów jest stabilna i nie jest związana z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. W ostatnich latach wiele wiodących ośrodków zajmujących się urazami wprowadziło nowe zalecenia dotyczące stabilizacji kręgosłupa. [zobacz więcej]

DRGAWKI GORĄCZKOWE U DZIECI
Drgawki  gorączkowe  są  typowym  stanem nagłym w pediatrii, który występuje u dzieci w wieku od 6 do 60 miesięcy, częściej u chłopców niż u dziewczynek. Szczyt zachorowalności przypada na wiek około  18-24 miesięcy. Szacuje się, że nawet 4% populacji dziecięcej może mieć co najmniej jeden epizod drgawek gorączkowych w swoim życiu.  [zobacz więcej]
LECZENIE BÓLU NA MIEJSCU WYPADKU ORAZ PODCZAS TRANSPORTU
Ból jest doznaniem  czuciowym,  związanym zarówno  z  działaniem uszkadzającego  bodźca  (lub  też  bodźca,  którego  działanie  może  spowodować wystąpienie  takiego  uszkodzenia),  jak  i  spostrzeżeniem  powstającym  na podstawie  psychicznej  interpretacji  zachodzących  zjawisk,  zmodyfikowanym przez wcześniejsze doświadczenia i psychosomatyczne uwarunkowania. 
[zobacz więcej]

OBOWIĄZKOWE POZYCJE KSIĄŻKOWE DLA RATOWNIKA MEDYCZNEGO
Publikacje jest skierowane do ratowników medycznych, pielęgniarek, studentów ratownictwa medycznego i osób pracujących w zespołach ratunkowych.
[zobacz więcej]

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

 

Strona głównado góry
© 2003-2019 Ratownik Medyczny | Design by JP |